zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - udržateľnosť pestovania palmového oleja

06.08.2014
Zemědělství
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - udržateľnosť pestovania palmového oleja

Bureau Veritas ako prvá na Slovensku poskytuje certifikáciu RSPO na preukázanie zodpovedného hospodárenia s palmovým olejom s auditom v slovenskom jazyku...

RSPO je nezisková organizácia založená v roku 2004, ktorá celosvetovo zastrešuje dodržiavanie udržateľného hospodárenia s palmovým olejom. Bureau Veritas je schváleným členom s akreditáciou k výkonu auditov a vydávaniu certifikátov na Slovensku a v Českej republike. Ako jediná certifikačná spoločnosť na Slovensku zaisťuje audity v slovenskom jazyku.

RSPO je celosvetový program pre trvalo udržateľný rozvoj hospodárenia s palmovým olejom a združuje zúčastnené strany od výrobcov palmového oleja, spracovateľov, obchodníkov, maloobchodníkov, bánk a investorov. Jeho hlavným poslaním je vytvoriť svet, v ktorom je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo normou. Umožňuje pestovateľom naučiť sa lepšie poľnohospodárske metódy, zlepšiť pracovné podmienky, lepšie sa postarať o ľudí a slúži najmä na podporu rastu miestneho regiónu, revitalizácie, trvalo udržateľného rozvoja v rámci dažďových pralesov a investícií v rámci nových, šetrnejších technológií, nielen vo vzťahu k ľuďom, ale i k životnému prostrediu (zachovanie biotopov apod.); v konečnom dôsledku k znižovanie miery chudoby v regióne Juhovýchodnej Ázie, najme v Malajzii a Indonézii.

Palmový olej je jednotkou medzi rastlinnými olejmi používanými vo svete (50.000.000 ton za rok) a je obsiahnutý vo viac ako polovici produktov, predávaných v dodávateľských reťazcoch. Momentálne je 16% svetovej produkcie palmového oleja vyrábaných ako udržateľné, t.j. pod značkou RSPO a predpokladá sa, že bude čoraz viac vyžadovaný väčšinou veľkoobchodných a maloobchodných spoločností (Carrefour, Marks & Spencer, Edeka, ..). Rovnako niektoré národné iniciatívy vo veľmi krátkom časovom horizonte (2015 v Nemecku, Anglicku, Holandsko, Belgicko, Francúzsko) smerujú k jasnej podpore k 100% využívaniu palmového oleja z udržateľných zdrojov.

Certifikácia RSPO Vašej spoločnosti demonštruje záväzok udržateľnosti a zodpovednosti o budúcnosť, a to ako pre ľudí, tak aj pre planétu.

Hlavným kritériom je, že producenti palmového oleja nesmú likvidovať ani vypaľovať pralesy, ohrozovať oblasti so vzácnym a bohatým ekosystémom, pri pestovaní nesmú byť používané pesticídy. Súčasťou auditu je taktiež preverenie sociálnych aspektov a audit s cieľom sledovateľnosti surovín/ zdrojov a zabráneniu miešania s inými olejmi a tukmi, vyrobenými mimo udržateľného poľnohospodárstva. Tento model certifikácie má zamedziť i nezmyselnému zdražovaniu olejov, resp. udržanie jeho ceny i napriek zvýšenému dopytu trhu a produkcie.

Používate RSPO certifikovaný palmový olej alebo jeho deriváty pri výrobe Vašich produktov?

Uistite sa, že zákazníci vedia o vašej angažovanosti tým, že ste certifikovaným členom RSPO. Máte tak zaistenú sledovateľnosť všetkých RSPO certifikovaných produktov, ktoré sú evidované v online systéme www.rspo.org. Tento portál zabezpečuje sledovateľnosť pohybu RSPO certifikovaného palmového oleja naprieč dodávateľským reťazcom. Tým spája certifikované produkty s certifikovanými zdrojmi a zaručuje tak ich transparentnosť.

Bureau Veritas vďaka globálnemu zastúpeniu vo viac ako 140 krajinách sveta a skúsenostiam z oblasti udržateľného poľnohospodárstva a sociálnej zodpovednosti, pomáha klientom pri výbere najlepšieho riešenia. V závislosti na konkrétnych podmienkach Vašej činnosti a dodávateľského reťazca môžeme zvoliť audit, ktorý najlepšie splní Vaše potreby a zaručí udržateľnosť činností. Po úspešnom audite získate certifikát, ktorý bude vložený na www.rspo.org. To umožní ostatným členom byť informovaný o stave certifikácie a ponúka informácie o širokej siete certifikovaných zdrojov.


Výrobky so značkou RSPO preukazujú:

o trvalo udržateľné hospodárenie,
o sociálnu zodpovednosť,
o osvedčené poľnohospodárske metódy,
o sledovateľnosť pohybu naprieč dodávateľským reťazcom.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte pani Andreu Hrnčiarovú:

Andrea Hrnčiarová
Food Lead Auditor


Mob.: +421 907177989
andrea.hrnciarova@sk.bureauveritas.com

O spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o.


Certifikačná a inšpekčná spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. je súčasťou medzinárodnej skupiny Bureau Veritas, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu a poskytuje komplexné služby v oblastiach kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Dôveryhodnosť spoločnosti potvrdzuje tradícia a dlhoročná skúsenosť siahajúca až do roku 1828. Celosvetovo pôsobí spoločnosť Bureau Veritas v 140 krajinách, kde má sieť 930 kancelárií a 330 laboratórií. Viac ako 61 tisíc zamestnancov Bureau Veritas poskytuje služby viac ako 400 tisícom klientov. Na území Slovenskej republiky je Bureau Veritas zastúpená už viac ako 100 rokov a zamestnáva viac ako 100 profesionálov. Medzi hlavné služby, ktoré v Slovenskej republike poskytuje, patrí: certifikácia systému manažérstva a výrobková certifikácia, inšpekcia potravín a poľnohospodárskych komodít, testovanie a laboratórne analýzy, technické inšpekcie v priemysle, periodické kontrolné služby prevádzkovaných zariadení, kontrolné činnosti v stavebníctve, služby v oblasti lodného priemyslu, kontrolné služby pre finančný sektor, školenie a vzdelávanie. Služby nie sú zamerané na vybrané odvetvie alebo trhové segmenty, ale sú poskytované naprieč odvetviami, bez ohľadu na rozsah alebo charakter. Pre špecifické prípady sú využívaní zahraniční audítori, inšpektori a ďalší experti.

Príklady akreditovaných certifikácií poskytovaných BUREAU VERITAS SLOVAKIA, spol. s r.o. : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / IEC 20000, ISO 22000, ISO / IEC 27001, EMAS, GHG, ISO / TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP+ , SA 8000, AS9100, FSC CoC, PEFC CoC, UTZ, RSPO a ďalšie.

Kontakt:

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí