zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

11.01.2015
Legislativa
Les
Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Citace: 357/2014 Sb. Částka: 142/2014 Sb.
Na straně (od-do): 4717 Rozeslána dne: 31. prosince 2014
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 18. prosince 2014 Datum účinnosti od: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 449/2001 Sb.

357


ZÁKON


ze dne 18. prosince 2014,


kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:


"g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).".


2. V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:


"g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).".


3. V § 62 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. Byl-li finanční příspěvek poskytnut na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů nebo nebyl-li použit na účel, na který byl poskytnut, je příjemce povinen jej v plné výši vrátit.".

4. V § 62 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Finanční příspěvek lze poskytnout z Fondu životního prostředí31), nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona.

(4) Finanční příspěvek podle tohoto zákona nelze poskytnout, pokud byla na stejný účel poskytnuta podpora z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II


ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
21
8. 2017
21-25.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
24
8. 2017
24-26.8.2017 - Veletrh, výstava
Japonsko
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
ASIO, spol.s r.o.
25
8. 2017
25.8.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí