zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2015

12.03.2015
Energie
Ekologické vzdělání a výchova
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2015

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky...

Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

kurzy vypsané v roce 2015

o 15.5.2014 - Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

o 21.5.2014 - Ekonomika a legislativa v energetice (ing. Marek Baláš)

Vymezení základních pojmů, kritéria ekonomické efektivnosti, hodnocení investic, posuzování optimalizace projektu. Průřez základními zákony a navazujícími vyhláškami - Energetický zákon, Zákon o ochraně ovzduší, Zákon o odpadech, Zákon o podporovaných zdrojích energie.

o 22.5.2014 - Zdroje energie a transformační procesy (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Primární a druhotné zdroje energií, dostupné transformační procesy, fosilní paliva, energie větru, vodní energie, sluneční energie, základní tepelné oběhy, elektro-energetika ČR, alternativní zdroje, trendy a výhledy.

o 28.5.2014 - Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení, (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D)

Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu.

o 29.5.2014 - Kotle a výměníky tepla (Ing. Marek Baláš)

Druhy paliv a jejich vlastnosti, základy spalování, popis, principy a hodnocení různých typů spalovacích zařízení; základní rozdělení výměníků tepla, parní část kotle.

o 4.6.2014 - Moderní metody měření v oblasti tepelné techniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.)

Měření teplot, termočlánky, odporové teploměry, termistory. Chyby při měření teplot, radiace, dynamická teplota. Bezkontaktní měření teplot, termovize. Měření tlaku, měření objemového a hmotnostního toku, měřiče tepla. Počítačové měření, hardware, software. Eliminace chyb měření.

o 5.6.2014 - Tepelné stroje (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Objemové a rotační tepelné stroje, rozdělení, základní společné vlastnosti, princip práce, výpočet výkonu, účinnosti a hlavních rozměrů tepelných turbin. Konstrukce tepelných strojů a zkušenosti z provozu.

o 12.6.2014 - Teplárenství (doc. Jan Fiedler, Dr.)

Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Vývojové tendence v mikrokogeneraci a jejich možná realizace: spalovací motory, spalovací mikroturbiny, parní stroje, palivové články

o 19.6.2014 - Ekologie energetických centrál (doc. Zdeněk Skála, CSc.)

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

o 26.6.2014 - Energetické využití biomasy, Spalovny (Ing. Martin Lisý, doc. Zdeněk Skála) Vlastnosti biomasy jako zdroje energie, potenciál biomasy, úprava biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění. Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

MÍSTO KONÁNÍ

Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A3, místnost 515.

Kurzy probíhají vždy od 9:00 - 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení.

CENA

Cena každého jednodenního kurzu je 1400 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků.

REGISTRACE A PLATBA

o V případě zájmu je nutné vyplnit závaznou registraci (druhá strana dokumentu) a zaslat ji nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme.vutbr.cz

o Nejpozději 7 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu, zaslána faktura pro úhradu ceny kurzu.

KONTAKT

Aktuální nabídka kurzů na www.eu.fme.vutbr.cz .

Pro další informace pište na oei@fme.vutbr.cz,

nebo volejte 541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, 541 142 574 doc. Jan Fiedler.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
19
1. 2019
19.1.2019 - Ostatní akce
Hostětín, Centrum Veronica
EKONOX s.r.o.
1
2. 2019
1.2.2019 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
26
7. 2019
26.7.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí