zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ZMĚNY V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PROVOZOVATELE

13.03.2015
Firemní ekologie
Chemické látky
Pozvánka na seminář ZMĚNY V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PROVOZOVATELE

8. dubna 2015, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

Legislativa v oblasti chemických látek a směsí je kromě českých zákonů určována také Evropskou unií a není pro Vás určitě jednoduché, se ve všem správně zorientovat a postihnout veškeré povinnosti, které jsou pro uživatele chemických látek/směsí stanoveny jednotlivými zákony, vyhláškami a směrnicemi.

Od 1.6.2015 dochází k zásadní změně v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, v důsledku nařízení CLP, které zavádí zejména novou klasifikaci, včetně označování (výstražné symboly, H-věty ....). Tyto změny se však také promítnou i do ostatních složkových zákonů v oblasti životního prostředí, jako např. aktualizace havarijních plánů, písemných pravidel, označování nebezpečných odpadů, protokolu o nezařazení PZH apod.

Cílem našeho společného setkání nebude Vás zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení legislativy, ale rádi bychom Vám předali praktické informace a zkušenosti v oblasti legislativy nakládání s chemickými látkami/směsmi, které jsme v rámci naší dlouholeté praxe získali, ať už při provádění vnitropodnikových auditů přímo u provozovatelů, tak také při jednání s orgány státní správy.
Neopomeneme připomenout také povinnosti provozovatelů při přepravě nebezpečných látek (ADR).
Seminář je organizován odborně způsobilou osobou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, s dlouholetou praxí v oblasti nakládání s chemickými látkami.

Účastníci získají potvrzení o absolvování školení v oblasti nakládání s chemickými látkami/ směsmi a budou schopni sami proškolovat své zaměstnance.

PROGRAM SEMINÁŘE
(9:00 - 13:30 hod)
Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jiří Švachula, CSc., Ing. Jitka Hofmanová)
DEKRA CZ a.s. (Ing. Jiří Kokeš - bezpečnostní poradce ADR)
Krajská hygienická stanice Hradec Králové (MUDr. Michal Houštěk)
8:30 - 9:00 Prezence účastníků semináře
9:00 Zahájení semináře
9:05 - 13:00 Přednáškový blok
Klasifikace a označování chemických látek/směsí (bezpečnostní listy)
Skladování a řešení havarijních situací
Přeprava nebezpečných chemických látek/směsí
Dopad CLP na složkové zákony (Písemná pravidla, prevence závažných havárií, odpady..)
13:00 - 13:30 Diskuze, ukončení semináře

V případě Vašeho zájmu zašlete řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o platbě poplatku nejpozději do 5 dnů před konáním semináře na adresu:
EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice
nebo na e-mail: ekonox@ekonox.cz
Telefonní spojení: 466 400 539 Místo konání: Nové Adalbertinum Velké náměstí 32/40, Hradec Králové
GPS:50.2090267N, 15.8334450E

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Český spolek pro péči o životní prostředí
23
4. 2019
23.4.2019 - Seminář, školení
Praha, Státní zdravotní ústav
25
4. 2019
25-26.4.2019 - Konference
Kulturní dům Sokolovna Sušice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí