zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vymezení pojmu proluka pro účely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)

30.07.2015
Zemědělství
Vymezení pojmu proluka pro účely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)

MŽP zveřejňuje metodický výklad pojmu proluka, který je uvedený v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) [1].

Pojem ,,proluka" je v zákoně vymezen v tomto znění: ,,Prolukou se pro účely zákona rozumí soubor sousedících nezastavěných pozemků nebo nezastavěný pozemek nacházející se v zastavěném území, bezprostředně sousedící s pozemkem či pozemky uvedenými v § 58 odst. 2 písm. a) nebo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Zmíněné ustanovení v zákoně o ochraně ZPF vymezuje jednu z výjimek, na základě které není potřeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v případě budování staveb pro bydlení v zastavěném území na ploše zemědělské půdy, která tvoří proluku o velikosti do 0,5 ha.

Praktické naplnění zmíněné definice pojmu ,,proluka" bude znamenat, že stavba pro bydlení na zemědělské půdě uvedených parametrů, která bezprostředně sousedí se zastavěným stavebním pozemkem nebo pozemní komunikací, nebude posuzována z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a na takových plochách se rovněž nebude platit odvod za odnětí zemědělské půdy.

Poznámky:

[1] Pojem ,,proluka" je uvedený v ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Jiří Klápště
ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí