zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR EMS

29.07.2005
EMS
Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR EMS
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001.

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízen­í zavedení sytému řízení kvality nebo environmentál­ního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavede­ného funkčního systému EMS je i provádění interních environ­mentálních auditů.

Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen­tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podni­ku a jeho vývoj v čase.

Provádění interních environmentálních auditů je meto­dicky usměrňováno řadou norem – především normou  ISO 14 001, nařízením 761/2001 ES (EMAS) a nově i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci  podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka – auditora na prověřova­ném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků.

Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentál­ních auditů ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení ja­kosti (ISO 9001).

Kurz se bude zabývat i dopady nově přijaté revize normy ISO 14 001:2004 na systémy EMS již zavedené v podnicích a jejich auditování.

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice environmen­tálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektoři kurzu:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra,

Mgr.  Pavel Činčera, manažer čistší produkce, zástupce ředitele Centra environmentálních analýz

PROGRAM KURZU

24.  -  26.  srpna 2005 (středa - pátek)  – Praha 6


09.45 - 10.00    Registrace účastníků (začátek posunut pouze 1. den)

09.00 - 12.30    Přednášky a cvičení

13.30 - 17.00    Přednášky (poslední den do 15.00).

Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zavádět systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v  podniku.

Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku  a jeho kontrolou – interním auditem celého systé­mu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

·       metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku a požadavky dle ISO 14 001:2004, 14 004, nařízení ES 761/2001;

·       základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001;

·       obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím  ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS);

·       metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 761/2001), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS;

·       praktické provádění environmentálních auditů, plánová­ní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhod­nocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašle­te obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 20. srpna 2005.

Cena kurzu:

Vložné za 1 osobu: ....... 5.650,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci  hotelového ubytování.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Mediální partner propagace: www.enviweb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
17
10. 2019
17.10.2019 - Seminář, školení
Praha 7
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí