zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2012

26.03.2012
Energie
Odpady
Ovzduší
Bioplynové stanice
Ekologické vzdělání a výchova
Vytápění, zateplení
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA 2012

Přehledové kurzy pořádané Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jsou určeny pro získání nebo připomenutí znalostí v základních disciplínách energetiky.

Tyto kurzy jsou vhodné i jako rekvalifikační kurzy pracovníků z neenergetických specializací pracujících v energetice. Každý kurz je věnován vybranému tématu a všechny kurzy společně tvoří ucelený průřez základních znalostí umožňující dobrou orientaci v energetickém sektoru. Kurzy jsou zajištěny přednášejícími z řad akademických pracovníků Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
kurzy vypsané v roce 2012

Vybrané kapitoly z termomechaniky (doc. Josef Štětina, Ph.D.) - 4.5.2012
Děje ideálních plynů, zákony termodynamiky, parametry páry, termická účinnost, entalpie, hodnocení tepelných oběhů, přenos tepla.

Zdroje energie a transformační procesy (doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.) - 11.5. 2012
Primární a druhotné zdroje energií, dostupné transformační procesy, fosilní paliva, energie větru, vodní energie, sluneční energie, základní tepelné oběhy, elektro-energetika ČR, alternativní zdroje, trendy a výhledy.

Teplárenství
(doc. Jan Fiedler, Dr.) - 18.5. 2012
Princip kombinované výroby elektřiny a tepla, úspora primárních paliv, tepelná schémata tepláren s parními a plynovými turbinami. Vývojové tendence v mikrokogeneraci a jejich možná realizace: spalovací motory, spalovací mikroturbiny, parní stroje, palivové články.

Tepelné stroje
(doc. Jan Fiedler, Dr.) - 25.5. 2012
Objemové a rotační tepelné stroje, rozdělení, základní společné vlastnosti, princip práce, výpočet výkonu, účinnosti a hlavních rozměrů tepelných turbin. Konstrukce tepelných strojů a zkušenosti z provozu.

Kotle / Spalovny
(Ing. Marek Baláš, doc. Zdeněk Skála, CSc.) - 1.6. 2012
Druhy paliv, základy spalování, typy spalovacích zařízení / Zdroje a vlastnosti odpadů, zařízení pro termické využití odpadů, ekologie.

Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení,
(doc. Jiří Pospíšil, Ph.D.) - 8.6. 2012
Chladicí oběhy, kompresorové chladicí jednotky, absorpční chladicí jednotky, tepelná čerpadla, trigenerace, dálkové zásobování chladem. Konstrukce zařízení, provoz systémů a ekonomika výroby chladu.

Ekologie energetických centrál
(doc. Zdeněk Skála, CSc.) - 15.6. 2012

Emise spalovacích procesů, vlastnosti ovzduší, technologie pro čištění spalin, odprašování, odsiřování, snižování obsahu NOx.

Energetické využití biomasy, zplyňování
(Ing. Martin Lisý, PhD.) - 22.6. 2012
Vlastnosti biomasy jako zdroje energie, potenciál biomasy, úprava biomasy, zařízení pro centrální i lokální vytápění, zkušenosti z provozu stávajících zařízení, ekologie. Základní charakteristika zplyňování, typy zplyňovacích reaktorů, kogenerace ze zplyňování.
Účastníci absolvující vypsané kurzy získají potvrzení o absolvování kurzu.
MÍSTO KONÁNÍ
Přehledové kurzy se konají na adrese: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno, budova A1, 15. patro (Energetický ústav), místnost 1533.
Kurzy probíhají vždy od 9:00 - 15:00 s polední přestávkou od 11:00 do 12:00. Možno využít stravovací zařízení v místě konání kurzu.
CENA
Cena každého jednodenního kurzu je 1200 Kč za účastníka + DPH. Kurzy jsou konány pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků.
REGISTRACE A PLATBA

V případě zájmu je nutné vyplnit předběžnou registraci (druhá strana dokumentu) a zaslat ji nejpozději 20 dnů před zahájením kurzu na e-mail: oei@fme.vutbr.cz nebo na faxové číslo 541 143 345.
Nejpozději 14 dnů před konáním kurzu bude registrovaným účastníkům elektronickou poštou potvrzeno konání kurzu a zaslána faktura pro úhradu ceny kurzu.
Absolvování kurzu bude umožněno pouze zájemcům s připsanou platbou na účet VUT nejpozději 1 den předcházející konání kurzu.
KONTAKT
Aktuální nabídka kurzů na oei.fme.vutbr.cz/kurzy.aspx .
Pro další informace pište na oei@fme.vutbr.cz,
nebo volejte 541 142 581 doc. Jiří Pospíšil, 541 142 574 doc. Jan Fiedler

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
19
1. 2019
19.1.2019 - Ostatní akce
Hostětín, Centrum Veronica
EKONOX s.r.o.
1
2. 2019
1.2.2019 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
26
7. 2019
26.7.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí