zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1

10.07.2012
Voda
Povodně
XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.1 jsou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy:

Příjemce podpory v žádosti je povinen doložit, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP - tato metodika je zveřejněna na v sekci dokumenty ke stažení - specifické předpisy.

Text XXXIX. výzvy, Hodnotící kriteria pro XXXIX. výzvu


V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené následovně:

o výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO,
o výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících k veřejné potřebě
v aglomeracích nad 2000 EO,
o kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO
včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů v aglomeracích nad
2000 EO,
o výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího
přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích
vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně
jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních
zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla
Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
o výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1,
o kombinace výstavby rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění
odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné
oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná
pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU
a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě
v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí