zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prokazovat ekologickou újmu musí i provozovatelé sběrných dvorů

27.09.2012
Odpady
Pojištění environmentálních rizik
Urbánní ekologie
Prokazovat ekologickou újmu musí i provozovatelé sběrných dvorů

Od 1. ledna 2013 začnou platit firmám povinnosti, které vyplývají ze zákona o ekologické újmě. Odborníci doporučují nenechávat řešení této problematiky až na konec roku.

Termín ekologická újma je v naší legislativě zakotven od roku 2008, kdy vešel v platnost zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje či měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.

Tuto újmu mohou způsobit provozovatelé přesně definovaných činností, kteří jsou proto povinni znát veškerá rizika ekologické újmy, jež by mohla nastat v důsledku jejich aktivit. Mají povinnost rovněž tato rizika zhodnotit a případnému riziku ekologické újmy předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat. Finanční zajištění preventivních nápravných opatření jsou podle zmíněného zákona provozovatelé povinni zajistit k 1. 1. 2013.

POVINNOSTI A VÝJIMKY

V této souvislosti však přetrvává řada nejasností. Markéta Malinová ze společnosti Bureau Veritas, která se zabývá též podnikovou ekologií, upozorňuje, že se tyto povinnosti vztahují na většinu podnikatelských subjektů. Třeba i na provozovatele zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů.

Kdy vzniká povinnost zajistit dostatečně vysoké finanční krytí potenciálního rizika vzniku ekologické újmy? Podle Markéty Malinové musí všichni provozovatelé (s výjimkou těch, kteří nakládají jen s malým množstvím závadných látek; limitní množství je dáno v příloze 1 k nařízení vlády č. 295/2011) provést základní hodnocení rizik. V případě, že získali celkový počet bodů vyšší než 50, musí zajistit dostatečně vysoké finanční krytí a zpracování podrobného hodnocení rizik.

Z povinnosti finančního krytí jsou vyjmuti též provozovatelé, u nichž jsou předpokládané náklady na nápravu ekologické újmy nižší než 20 mil. Kč. Rovněž ti, kteří mají certifikovaný systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14000 nebo jsou registrováni v Programu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Provozovatelé sběrných dvorů spadnou do povinnosti zpracovat základní hodnocení rizik činností 2 - provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu. Nachází-li se na sběrném dvoře nějaké klasifikované chemické přípravky, tak i činností 10 - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin či biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu.


Důležitá legislativa

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (příloha č. 1 obsahuje seznam provozních činností, na něž se vztahuje povinnost vypracovat hodnocení ekologického rizika).

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí