zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podstatné změny v Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky od 1. 1. 2013

28.12.2012
Odpady
Podstatné změny v Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky od 1. 1. 2013

Následující změny jsou popsány z hlediska pohledu zpracovatelů autovraků a vztaženy k programu platnému do konce roku 2012.

1) Podepsaná smlouva o spolupráci s výrobci nebo akreditovanými zástupci - jmenný seznam akreditovaných zástupců je uveden na těchto webových stránkách.

2) Žadatel je povinen prokázat, že nakládá s autovraky tak, že je opětovně a materiálově využito minimálně 80% průměrné hmotnosti vybraných autovraků za období, v němž se hlásí do programu - skutečnost je nutné doložit podepsanými smlouvami s odběrateli a fakturami (s uvedenými hmotnostmi) za odebraný materiál. Vyvezení na skládku není považováno v žádném případě za využití. Odebrání spalovnou, cementárnou nebo jiným obdobným zařízením je považováno za energetické využití.

3) Před odevzdáním na šrédr je nutné prokazatelně doložit odstranění skel, pneumatik a velkých plastů.

4) Splnit povinnost podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění vyplněním přílohy č. 1 dříve uvedeného nařízení vlády. Tuto přílohu musíte vyplnit v každém případě, ať se do programu přihlásíte či ne. Musíte si ji uložit do dokumentace. Vyplnění byste měli zvládnout sami nebo s pomocí například nejbližšího akreditovaného servisu.

5) Autovrak musí být prokazatelně zlikvidován do 1 roku od převzetí, pokud na něj byla požadována dotace.

6) Hmotnost vozidla, na které je požadována dotace za zlikvidování autovraku, musí dosahovat minimálně 60% hmotnosti vozidla dle technického průkazu daného vozidla.

7) Pořizování fotodokumentace vozidla při převzetí - dokumentace stavu vozidla při převzetí a při pochybnostech o splnění předchozího bodu - vyhořelá vozidla nejsou autovraky, na které bude počínaje 1. 1. 2013 poskytována dotace.

Investiční část programu bude SFŽP ČR vyhlašována prostřednictvím samostatných výzev, zveřejňovaných na webových stránkách Fondu.

Všechny další body Směrnice byly vyžadovány v Programech na podporu systému pro nakládání s autovraky již od roku 2010.

Dodatek č. 11 ke Směrnici MŽP č. 6/2010

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
19
1. 2019
19.1.2019 - Ostatní akce
Hostětín, Centrum Veronica
EKONOX s.r.o.
1
2. 2019
1.2.2019 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
26
7. 2019
26.7.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí