zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EIA - ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

19.9.2017
Seminář, školení Praha,Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě novel zákona:
Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA
Přednášky:
DŮVODY NOVEL
SHRNUTÍ NOVINEK
PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
PROCES EIA
VERIFIKAČNÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (COHERENCE STAMP)
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU OBSAHU STANOVISKA EIA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ
MOŽNOST SPOJENÍ POSTUPŮ S POSTUPY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
OSTATNÍ, DISKUSE

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a další související předpisy.
Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních.

Další novela zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. transpoziční novela), jejíž přijetí je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2017, přinese kromě některých dílčích změn souvisejících s transpozicí revidované směrnice EIA především zjednodušení a zkrácení procesu EIA, redukci počtu tzv. podlimitních záměrů, kompletní revizi přílohy č. 1 k zákonu, jednoznačný výčet všech navazujících řízení a novou úpravu v počítání platnosti stanovisek EIA.
Znění transpoziční novely, které bude na semináři prezentováno, je finální - ve schvalovacím procesu budou provedeny již pouze legislativně-technické korektury.

Kromě uvedených přímých novel zákona č. 100/2001 Sb. dochází i k novelizaci stavebního zákona a spolu s ním i k nepřímé novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je zavést možnost propojení postupů v procesu EIA s postupy podle stavebního zákona (územní a stavební řízení).

Cílem semináře je podrobně probrat jednotlivé kroky zjišťovacího řízení a celého procesu EIA s důrazem na novinky zavedené uvedenými novelami. Důležitým tématem rovněž bude téma navazujících řízení. Prezentován bude rovněž mechanismus možného propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.

Seminář je určen:

o osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
o projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
o pracovníkům státní správy - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS...) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
o zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí
Vložné: 1620,- Kč bez DPH
Název akce
EIA - ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
19.9.2017
Místo konání akce
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/eia-zakon-c.-1002001-sb.,-ve-zneni-novel-z-roku-2015-a-2017,-vazba-na-novelizaci-stavebniho-zakona--praha-140.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733 105 655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Doprava
EIA
Ekologické stavění, bydlení
Firemní ekologie
Hluk
Legislativa
Politika
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí