zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační zákony

20.3.2018
Seminář, školení Praha, EA hotel Populus

Přednáší

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Miloš Tuháček,

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí spoluautor komentáře k zákonu
o svobodném přístupu k informacím

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy

Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)

2. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí

Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace, církve, politické strany aj.)

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)

4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné
a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb.

Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva

5. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní

Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd.

6. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018)
k poskytování informací

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.

Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení

8. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

9. Úhrady za poskytování informací

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů

Např. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady), § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci (označení údajů v žádosti o IP za chráněné); § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce)

Název akce
Informační zákony
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
20.3.2018
Místo konání akce
Praha, EA hotel Populus
Adresa konání akce
U Staré Cihelny 2182/11, 130 00 Praha
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2018-03-20-informacni-zakony#hlavni
Kontakt
Bc. Alena Pecinová
E-mail
Telefon
606730325
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Obec, město
Firma
Voda
Ovzduší
Odpady
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
24
1. 2019
24.1.2019 - Konference
Business Centrum Rosmarin, Praha
25
1. 2019
25.1.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí