zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

KURZ CHELEPO CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

9-10.4.2019
Seminář, školení Brno
CHEMELEONI s.r.o.

Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO", který je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků.

Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto ,,účastníci dodavatelského řetězce" v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru.
Stručný výčet zaměření kurzu:
  • Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
  • Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
  • Nařízení EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (BPR)
  • Zákon č. 324/2016 Sb., (zákon o biocidech)
  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno ,,Osvědčení o absolvování kurzu".
Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková a další.

Těšíme se na setkání s Vámi

Název akce
KURZ CHELEPO CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
9-10.4.2019
Místo konání akce
Brno
Web
http://www.chelepo.cz
Kontakt
Ing. Martina Dobšáková
E-mail
Telefon
720 030 371
Pořadatel
CHEMELEONI s.r.o.
Témata
Firma
BOZP
Firemní ekologie
Chemické látky
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
31
10. 2019
31.10.2019 - Seminář, školení
Brno, Koleje Jana Amose Komenského Menza
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí