zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Environmentální účetnictví

Stručné vymezení a seznámení s problematikou environmentálního účetnictví spolu základním rozdělením, předpisy k dané problematice a bližší strukturní popis environmentálního manažerského účetnictví a environmentálního reportingu. Na základě MŽP patří do ...

ENVIRO 2016 - Československá ENVIROnmentální konference

LAST MINUTE sleva pro přihlášky do 18. 9. 2016... První česko-slovenské mezioborové setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí, jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany...

Zelené účetnictví a jeho nemalá rizika

Mezi stále se navracející témata křiklavě neúspěšného červnového summitu Organizace spojených národů Rio+20 byla potřeba změnit způsob, jímž měříme bohatství... Mnozí lidé tvrdí, že musíme odhodit naši "posedlost" hrubým domácím produktem a vyvinout nový,...

Spoluautor nejslavnější učebnice ekonomie

Jméno Williama Nordhause zná téměř každý, kdo absolvoval v posledních desetiletích alespoň základní kurz ekonomie na vysoké škole... Ať už v Evropě nebo ve Spojených státech. Nordhaus je spoluautorem slavné standardní učebnice nazvané jednoduše Ekonomie, která byla...

Zpravodaj veletrhu ENVIBRNO 2012

Stále je možnost se přihlásit na veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO, které byste určitě neměli zmeškat. ...

Jste připraveni na uhlíkové účetnictví?

Energetická politika většiny společností je naivní. Naznačují to výsledky celosvětového průzkumu společnosti Epicor Software Czech, který mapuje situaci v oblasti uhlíkového účetnictví. Ačkoliv připravované legislativní předpisy budou účtování uhlíku požadovat,...

Zpravodajství z veletrhu WATENVI

Řešíte problematiku čištění odpadních vod či srážkové vody, protipovodňová opatření a nebo odpadové hospodářství? Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI je zde právě pro Vás! ...

A green economy for a cleaner, fairer world

The current economic and environmental crisis tells us that the time is ripe for governments around the world to implement a new kind of economy, which is resilient, sustainable, operates within the limits of our planet's resources and creates a fairer society. New measures of sustainable...

Articles from Science for Environment Policy

If you are interested in reading more about the global green economy, here is a selection of articles from the Science for Environment Policy weekly News Alert available to download Meeting the need for green skills in Europe's job market (6/1/11) For a new green economy to be successful,...

E-PRO již za týden!

Poslední možnost přihlásit se na náš seminář k ekologickým rizikům... Ve světle nedávné tragédie v maďarském Kolontáru nabývá problematika ekologických rizik na aktuálnosti. Téma jejich prevence, řízení, reakce na havárie, ale třeba i pojištění řeší náš dlouho...

Studie: Spotřebu elektřiny nesníží ani ty nejúspornější žárovky

Ani ty nejúspornější žárovky spotřebu energie v delším období zřejmě nesníží, ale mohou ji naopak zvýšit. Zjišťuje to podle britského časopisu The Economist studie amerických výzkumníků, která předpovídá dopady budoucího zavádění dosud nejpokročilejší...

Nejčastější dotazy k problematice zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě

Kde se dozvíte další podrobnosti a odpovědi na Vaše otázky? Jak je v zákoně podchycena "objektivní odpovědnost" provozovatelů vybraných rizikových činností za ekologickou újmu? Vznik povinnosti prevence nebo nápravy ekologické újmy vychází z principu objektivní odpovědnosti...

Daňové a účetní aspekty provozování skládek odpadů

Pro účetní postupy ve vztahu ke zřízení a provozování skládky odpadů včetně otázky účetního či daňového odepisování zatím neexistuje zákonem stanovený postup... I v oblasti veřejné správy stále více přibývá subjektů, u nichž vedlejším efektem jejich...

Pozvánka na mezinárodní konferenci: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

Ve dnech 24. - 26. 5. 2010 v Brně. Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň...

Zelený byznys s ministrem Dusíkem, senátorem Moldanem a hercem Duškem

Základním a jediným tématem a cílem konference je střízlivé zmapování vztahu ekonomika - ekologie a možností efektivního "zeleného" podnikání v našich podmínkách. Stavební fórum a společnost Envi A. ve čtvrtek 25. března pořádají celodenní konferenci Zelený byznys: vize...

Ekonomický přístup k solární energii

V současné době probíhá v České republice boom solární energie. Proč je právě v našich klimatických podmínkách o solární energii takový zájem? Důležitým zlomem bylo schválení zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, kterým byl...

Pozvánka na 14. mezinárodní konferenci a výstavu Životní prostředí a úpravnictví

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti úpravnictví, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ si Vás dovoluje...

Nové limity u veřejných zakázek a tzv.

Veřejné zakázky jsou nedílnou součástí čerpání dotací z evropských fondů. Od začátku roku platí v této oblasti dvě významné novinky. Vláda ČR schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který snižuje minimální předpokládané hodnoty nadlimitních...

Audit projektů na ochranu evropské přírody

Evropský účetní dvůr konstatoval zlepšení, ale odhalil i nedostatky ve způsobu, jakým Evropská komise řídí financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Dle auditorů projekty celkově přispívají k ochraně přírody, chybí však garance udržitelnosti jejich...

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) - final report

This report will emphasise the vital importance of ecosystems and biodiversity for our economies (inspired by the Stern Review´s findings on the economic importance of fighting climate change). At Friday (13th November) The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Study´s final report will...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí