zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Zákon o odpadech po novelách

21.08.2014
Odpady
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář Zákon o odpadech po novelách

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých v roce 2014.

Vážení přátelé,
v květnu 2013 byl přijat zákon č. 169/2013 Sb., který novelizuje stávající zákon o odpadech ve smyslu požadavků směrnic EU (tzv. "Euronovela" zákona o odpadech). Tento zákon vstoupil v účinnost většinou dnem 1. října 2013, některé části později ( 1.1.2014, 1. 10. 2914 ap.). Novela mění některé zaběhané postupy v podnikové praxi nakládání s odpady.
Nabízený seminář se bude věnovat především právě změnám v nakládání s odpady na úrovni podnikové praxe a dopadem novely na podniky. Obsah se zaměří především na:
o nově upravené povinnosti původců odpadů a ostatních osob v nakládání s odpady;
o změny prováděcích předpisů k zákonu;
o změny v povolování nakládání s nebezpečnými odpady;
o změny v hodnocení a zařazování nebezpečných odpadů;
o změny v evidenci a ohlašování odpadů;
o elektronickou evidenci při přepravě nebezpečných odpadů;
o změny v plánování v odpadovém hospodářství.
Prostor bude věnován i návaznostem na stávající složkové právní povinnosti (zákon o vodách, zák. o ovzduší, ekologické újmě ap.).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, odpadový hospodářPROGRAM SEMINÁŘE

ZÁKON O ODPADECH PO NOVELÁCH

9. září 2014 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů po novelách z roku 2014;
12.30 - 14.00 Přednášky - změny v podnikové praxi, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých v roce 2014. Bude probrán zejména dopad novel na podnikovou praxi v nakládání s odpady.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 5. září 2014.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 1.950,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2014504.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají 20 nebo 26 nebo ve směru Divoká Šárka do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 108 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí