zpravodajství životního prostředí již od roku 1999
Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)
Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 13. 8.2020). Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o...
21. září 2020
Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)
Články z tisku
Videa
Infografiky
Naši partneři
Složky životního prostředí