zpravodajství životního prostředí již od roku 1999
Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA
 Aktualizované informace o chemických látkách z oblasti legislativy nařízení REACH a CLP z internetových stránek agentury ECHA (odkazy na důležité informace)...  Kandidátský seznam - seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV zveřejněný na...
Dnes
Důležité odkazy ze stránek agentury ECHA
Články z tisku
Chystané akce
Naši partneři
Složky životního prostředí