zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kloubnatka a sypavka smrková v Krušných horách

27.12.2014
Les
Kloubnatka a sypavka smrková v Krušných horách

Lesní ochranná služba (LOS), působící v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. v letošním roce opět podrobně zkoumala výskyt škodlivých činitelů v lesích České republiky.

V jejím hledáčku byly mimo jiné i Krušné hory, které jsou ve střední Evropě obecně považovány za jedno z modelových území z hlediska poškození jejich bioty (zejména dřevinné složky) tzv. imisním impaktem. Po imisní kalamitě byly k zalesnění holin použity nejrůznější dřeviny - na tisících hektarů dominantně smrk pichlavý. Ten se stal hostitelskou dřevinou nejrůznějších houbových patogenů. Počátkem nového tisíciletí se začala stávat limitujícím faktorem jeho přežití houba Gemmamyces piceae - kloubnatka smrková. Podle závěrů šetření se tento patogen spolu s další houbou Lophodermium piceae - sypavkou smrkovou nehodlá jen tak vzdát.

napadení

Porost smrku pichlavého parazitovaného kloubnatkou smrkovou (foto R. Modlinger)

Lesní ochranná služba letos provedla šetření zdravotního stavu smrku pichlavého v lesních porostech na lesních správách LČR, s. p., Litvínov a Klášterec nad Ohří. Celkem bylo v letošním roce šetřeno 39 porostů se smrkem pichlavým (LS Litvínov 24 porostů, LS Klášterec 15 porostů). Jak informuje Vítězslava Pešková z LOS, na všech lokalitách byla zjištěna přítomnost houby Gemmamyces piceae. ,,Pokud provádíme srovnání situace na území obou lesních správ, tak situace na LS Klášterec se i v roce 2014 jeví jako lepší, nicméně zde stupeň poškození vzrostl a rozdíly se postupně zmenšují a již nejsou tak výrazné, jako na počátku sledování," uvádí. Situace s výskytem dalšího vážného houbového škůdce smrku sypavkou smrkovou byla stejně, jako v předchozím roce výrazně horší na LS Klášterec. Silný až velmi silný výskyt byl registrován ve 12 z 15 hodnocených porostů. Na LS Litvínov byla letos situace s poškozením smrků sypavkou znatelně příznivější.

V roce 2014 výzkumníci z LOS opět zaměřili svou pozornost na vyhledávání smrku ztepilého napadeného kloubnatkou. Zjistili, že došlo k nárůstu napadení, především na LS Litvínov, kdy byl patogen zjištěn v 7 porostech. S výjimkou jednoho konkrétního porostu, kde byl patrný větší podíl napadených pupenů, se zatím jedná o jednotlivé pupeny a nedochází k prosychání stromů. Domácí smrk ztepilý se oproti smrku pichlavému zatím jeví proti napadení kloubnatkou jako odolný, byť i on bývá kloubnatkou napadán.

A jak proti tomuto houbovému patogenu bojovat? Podle odborníků z LOS lze doporučit pečlivé vyhodnocování stupně poškození jednotlivých porostů se smrkem pichlavým a na tomto základě stanovit pořadí naléhavosti přeměny těchto porostů. Při výsadbách je žádoucí používat více druhů dřevin, nebát se vysazovat domácí smrk ztepilý.

choroba

Větve smrku pichlavého s napadenými pupeny houbou Gemmamyces piceae (foto V. Pešková)

Jako nejúčelnější obranné opatření proti sypavce smrkové lze doporučit proředění přehoustlých porostů (kultur, mlazin), omezení pěstování smrků v lokalitách se stabilně vysokou vzdušnou vlhkostí a minimálním prouděním vzduchu

K infekci kloubnatkou smrkovou dochází během vegetačního období. Od konce jara, resp. začátku léta se napadené odumřelé pupeny, nezřídka zdeformované (jakoby ,,vykloubené") při pokusu o vyrašení pokrývají černou tuhou krustou, z níž vyrůstají jednotlivé drobné kulovité plodnice. Při po více let opakované silné infekci mohou být napadeny i všechny pupeny, na

což strom reaguje rašením ,,spících" pupenů, které bývají následovně rovněž infikovány. Strom přestává rašit, neobnovuje asimilační aparát a během několika let odumírá.

Napadení sypavkou smrkovou se projevuje zhnědnutím jehlic především starších ročníků (hnědé jehlice zůstávají určitou dobu na větvi, vytvářejí se na nich příčné černé přehrádky a posléze i plodnice; jehlice během roku opadávají).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí