zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

26.02.2015
Les
Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

Především snížením početních stavů jednotlivých druhů této zvěře...

Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách.

čsú

(Zdroj: Český statistický úřad)

,,Škody zvěří v lese pochopitelně přímo souvisejí se stavy zvěře, především počty zvěře jelení, mufloní a také jelena sika. Proto je zde v posledních letech snaha o silnou redukci této zvěře. Za extrémní je však třeba považovat snahy o její totální likvidaci," upozorňuje František Havránek z Útvaru myslivosti VÚLHM. Jediné, dlouhodobě akceptovatelné řešení podle něj spočívá v dosažení ekologicky únosných stavů zvěře.

Podle výše škod je nutné stavy zvěře regulovat. Se snižováním stavů je třeba začít především u zvěře samičí - nositelky přírůstu. ,,Jiný postup většinou vede jen k devastaci struktury populace, snižování věkového průměru zejména zvěře trofejové," podotýká Havránek.

Podle zkušeností lesníků pomáhá kromě jiného předcházet škodám v lesích například budování přezimovacích objektů (tzv. obůrek) v místech přirozených koncentrací zvěře, nejlépe oplocením již delší dobu používaného krmeliště. Na přezimovací objekty je možné získat příspěvek od Státního fondu životního prostředí nebo Evropské unie.

zvěří

Okus zvěří

Dále je nutné zřizovat a udržovat políčka pro zvěř a pastevní plochy. Políčka je vhodné lokalizovat tak, aby se vyskytovala ve všech částech honitby, ve kterých se vyskytuje zvěř. Čím vyšší je zastoupení těchto ploch, tím lépe pro zvěř i les.

K péči o řádnou výživu zvěře v období vegetačního klidu patří přikrmování zvěře. Základním předpokladem úspěšného přikrmování je jeho pravidelnost a plynulost, vhodný začátek a konec, správné složení. Zkušenosti dokázaly, že právě přikrmováním lze pozitivně, ale i negativně ovlivnit rozsah a intenzitu škod.

Mezi další metody ochrany před škodami zvěří patří například oplocování mladých porostů nebo ovazování kmenů klestem. Na ochranu proti loupání a vytloukání je možno použít polynetový přířez nebo - přírodě šetrnější lýková vlákna v kombinaci s repelentní látkou.

Pokud vlastník majetku, na kterém došlo ke škodám zvěří, neučinil podle zákona opatření proti škodám zvěří, bude mu snížena náhrada škody. V případě škod zvěří musí poškozený uplatnit nárok na náhradu v příslušných lhůtách. Více o způsobu náhrady škody je zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zivotni-situace/myslivost/nahrada-skody-zpusobene-zveri.html

Zatím se příliš nedaří regulovat početní stavy divokých prasat, a tím předejít rozsáhlým škodám na polích. Ministerstvo zemědělství chce myslivcům nově přispívat na noktovizory - přístroje pro noční lov. Zároveň podporuje nákup odchytových zařízení.

Problém s přemnožením některých druhů zvěře je celosvětový. Od padesátých let minulého století narostly stavy ,,velkých" druhů zvěře několikanásobně (často až desetkrát) zatímco stavy drobné zvěře (koroptev, zajíc) klesly často až pod reprodukční minimum.

Tabulka: Stavy a lovy zvěře 2010 - 2013

Zvěř

rok

Jarní kmenový stav

(k 31. 3. následujícího roku)

odstřel

Jelení celkem

2010

30 829

21 811

2011

30 838

20 958

2012

31 818

23 092

2013

26 618

23 578

Zvěř siky celkem

2010

9 715

11 019

2011

9 680

10 878

2012

10 424

12 524

(čísla za rok 2013 zatím nejsou k dispozici)

Zvěř mufloní celkem

2010

21 185

9 083

2011

21 294

8 146

2012

21 318

9 112

2013

19 435

9 222

Zvěř černá celkem

2010

60 389

144 184

2011

59 295

109 383

2012

64 848

185 176

2013

59 175

152 250

Kontakt:

Ing. František Havránek, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136

252 02 Jíloviště

Tel.: +420 605 264 633

Email: fhavranek@centrum.cz

www.vulhm.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí