zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klasifikace směsí dle CLP z pohledu akutní toxicity

27.03.2015
Chemické látky
Klasifikace směsí dle CLP z pohledu akutní toxicity

Klasifikace směsí z pohledu akutní toxicity dle CLP funguje na zcela jiném principu, než byla založena klasifikace dle DPD...

Nehodnotí se pouze procentuální zastoupení látek ve směsi, které jsou nebezpečné, pro zdraví člověka, ale vychází z odhadu akutní toxicity látek ve směsi.

V případě, že látky nejsou klasifikované jednou ze čtyř kategorií toxicity, mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní toxicity při orální, dermální nebo inhalační expozici. Přepočet z experimentálně získaných hodnot rozmezí akutní toxicity (nebo kategorií nebezpečnosti pro akutní toxicitu) pro bodové odhady akutní toxicity pro použití ve vzorcích pro klasifikaci směsí se provádí na základě tabulky 3.1.1 v nařízení ES č. 1272/2008. Hodnoty akutní toxicity jsou vyjádřeny jako (přibližné) hodnoty LD 50 (orální, dermální expozice) nebo LC 50 (inhalační expozice) nebo jako odhady akutní toxicity (ATE). Vysvětlivky jsou uvedeny v tabulce. Tyto hodnoty jsou navrženy k použití při výpočtu ATE pro klasifikaci směsí na základě jejich složek a nepředstavují výsledky zkoušek.

Odhad akutní toxicity (ATE) pro klasifikaci látky ve směsích se odvozuje pomocí:

  • LD 50 /LC 50, jsou-li dostupné,
  • odpovídající přepočítací hodnoty z tabulky 3.1.2 nařízení ES č. 1272/2008, která se vztahuje k výsledkům zkoušky rozmezí, nebo
  • odpovídající přepočítací hodnoty z tabulky 3.1.2 nařízení ES č. 1272/2008, která se vztahuje ke klasifikační kategorii.

Aby bylo zajištěno, že klasifikace směsí je přesná a že výpočet je nutno provést pouze jednou pro všechny systémy, sektory a kategorie, má se za to, že odhad akutní toxicity (ATE) složek je tento:

  • zahrnou se složky se známou akutní toxicitou, které patří do jakékoli kategorie akutní toxicity uvedené v tabulce 3.1.1 nařízení ES č. 1272/2008;
  • neberou se v úvahu složky, o nichž se předpokládá, že nejsou akutně toxické (např. voda nebo cukr);
  • neberou se v úvahu složky, pokud jsou dostupné údaje získané z testu limitní dávky (při horní hranici kategorie 4 v případě vhodného způsobu expozice uvedeného v tabulce 3.1.1 nařízení ES č. 1272/2008) a nevyplývá z nich akutní toxicita.

Pokud si nejste jisti správností Vašich výpočtů klasifikace dle CLP, můžete navštívitněkteré z praktických seminářů zaměřující se na výpočty klasifikace dle CLP, např. na http://www.sblcore.cz/vypocet-klasifikace-nebezpecne-pro-lidske-zdravi.aspx, kde je praktickým výpočtům věnován celý odpolední blok.

Ing. Martina Stoszková,

www.sblcore.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Český spolek pro péči o životní prostředí
23
4. 2019
23.4.2019 - Seminář, školení
Praha, Státní zdravotní ústav
25
4. 2019
25-26.4.2019 - Konference
Kulturní dům Sokolovna Sušice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí