zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznamte ECHA vaše použití chemických látek vzbuzujících velmi vážné obavy, které obdržely rozhodnutí o povolení podle nařízení REACH

14.10.2015
Chemické látky
Oznamte ECHA vaše použití chemických látek vzbuzujících velmi vážné obavy, které obdržely rozhodnutí o povolení podle nařízení REACH

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) upozorňuje následné uživatele chemických látek vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC látky), aby oznámili své použití těchto látek v souladu s článkem 66(1) nařízení REACH (zveřejněno ECHA 16. 09. 2015).

ECHA publikovala na svých webových stránkách výzvu pro následné uživatele látek vzbuzujících velmi vážné obavy uvedených na seznamu látek podléhajících povolení (REACH příloha XIV), aby po udělení povolení pro použití těchto látek účastníkovi proti směru jeho dodavatelského řetězce, v souladu s článkem 66 nařízení REACH, oznámili svá použití těchto látek ECHA.

Povinnost oznámit používání látek vzbuzujících velmi vážné obavy splní následný uživatel po vydání rozhodnutí Evropské komise o povolení používání látky zveřejněném v Úředním věstníku EU (Official Journal of the European Union). Oznámení musí být podáno během tří měsíců od okamžiku, kdy byla látka následnému uživateli poprvé dodána.

Ve svém oznámení (prostřednictvím formuláře viz odkaz -- Article 66 web page) následný uživatel uvede informaci o společnosti, kontaktní údaje a číslo povolení, kterým je použití SVHC látky povoleno. Lze také uvést informaci o typickém ročním objemu a počtu zaměstnanců, kterými je látka ve společnosti používána.

Při používání povolené látky, musí následný uživatel vyhovět podmínkám jejího povolení. Podmínky použití musí být dodavatelem povolené látky popsány v bezpečnostním listu. V bezpečnostním listu je rovněž uvedeno číslo povolení, které musí být také viditelně uvedeno na štítku dodávané látky nebo směsi.

V případě pochybností nebo dotazů týkajících se používání povolené látky, je třeba kontaktovat dodavatele nebo držitele povolení.

Další informace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí