zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA zveřejnila oznámení k používání nových a aktualizovaných Pokynů OECD ke zkoušení chemických látek

17.08.2016
Chemické látky
ECHA zveřejnila oznámení k používání nových a aktualizovaných Pokynů OECD ke zkoušení chemických látek

OECD schválilo nové a aktualizovalo některé Pokyny ke zkoušení chemických látek, především in vitro stanovení vážného poškození očí/podráždění očí a žíravosti/dráždivosti pro kůži.

Zkušební metody OECD jsou důležité pro mnohé z registrantů, kteří se připravují na poslední termín registrace chemických látek v roce 2018. Sdělení ECHA o používání OECD zkušebních metod, které byly aktualizovány, reaguje na současně platné změny příloh k nařízení REACH včetně standardního požadavku na používání zkušebních metod pro stanovení nebezpečných vlastností chemické látky, především bez použití zvířat.

U většiny látek používání přijatých Pokynů OECD ke zkoušení chemických látek in vitro pro stanovení dráždivosti kůže a očí, poskytuje výsledky akceptovatelné podle nařízení REACH.

Pokud se týká stanovení žíravosti/dráždivosti pro kůži, jsou dostupné čtyři Pokyny OECD ke zkoušení chemických látek:

 • OECD 439 -- in vitro skin irritation (revidováno v r. 2013)
 • OECD 431 -- in vitro skin corrosion (revidováno v r. 2013)
 • OECD 430 -- Transcutaneous electrical resistance test (TER) (revidováno v r.2013)
 • OECD 435 -- in vitro membrane barrier test method (2006)

Pokud se týká stanovení vážného poškození očí/podráždění očí je dostupných pět in vitro Pokynů OECD ke zkoušení a jedna zkušební metoda je v návrhu:

 • OECD TG 437 -- The Bovine Corneal Opacity and Permeability test method (BCOP) (revidováno v r. 2013)
 • OECD TG 438 -- Isolated Chicken Eye Test (ICE) (revidováno v r. 2013)
 • OECD TG 460 -- Fluorescein leakage (FL) method (2012)
 • OECD TG 491 -- Short Time Exposure (STE) (2015)
 • OECD TG 492 -- Reconstructed human Cornea--like Epithelium (RhCE) (2015)
 • Test Method Cytosensor Microphysiometer (CM) (navržena k diskuzi)

Zkoušky na zvířatech by měly být použity až jako poslední možnost. Pro tento případ je dostupný jeden Pokyn OECD ke zkoušení:

 • OECD TG 405 -- in vivo Acute Eye Irritation/Corrosion (revised in 2012).

Registranti musí zvážit použití alternativní metody, a pokud je to možné, alternativní metodu použít. V souladu s požadavky na předložení standardních informací podle nařízení REACH, musí být získány nové údaje pro dráždivost kůže a očí zkoušením in vitro, bez ohledu na roční tonáž látky.

Jestliže výsledky zkoušení in vitro jsou pro klasifikaci a označování nebo hodnocení rizik dostatečné, není nutné žádné další in vivo zkoušení.

Registranti se musí ujistit, že vybraná zkušební metoda je pro zkoušení chemické látky vhodná, aby byly z in vitro studií získány odpovídající informace.

Žádné zkoušení prováděné na zvířatech není v současné době považováno za standardní způsob získávání informací o chemické látce.

Vysvětlivky: In vitro: studie požívající při zkoušení buňky, tkáně a orgány za použití laboratorního skla v laboratoři; In vivo: zkoušení je prováděno na živých organismech

zdroj: ECHA web -- News ECHA

Další informace:

Sdělení o používání pokynů OECD a EU ke zkoušení chemických látek

http://echa.europa.eu/...ines_eye_irritation_en.pdf

Pokyny k nařízení REACH

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí