zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Publikaci Fotovoltaické systémy již lze objednávat

30.10.2016
Solární energie
Publikaci Fotovoltaické systémy již lze objednávat

Od minulého týdne lze ze stránek asociace www.CEFAS.cz předobjednat připravované 1. vydání energetické příručky Fotovoltaické systémy.

Objednávka a popis publikace - www.cefas.cz

Základní cena publikace: 2.500 Kč vč. DPH

Snížená cena při předobjednání a zaplacení publikace předem: 2.000 Kč vč. DPH
(před vydáním publikace do 30.11.2016)

K A P I T O L Y P U B L I K A C E

Předmluva pro české vydání
Úvodní slovo
Dějiny fotovoltaiky a úvod do tématiky
Základy fotovoltaiky
Fotovoltaické systémy a praktické aplikace, Sluneční záření, Fotovoltaický jev a funkce solárních článků, Typy článků, Elektrické vlastnosti solárních článků
Komponenty fotovoltaických systémů
Fotovoltaické moduly, Elektrické rozvaděče generátorů, stringové diody a stringové pojistky, Střídače, Kabeláž, elektrické vedení a přípojovací technika, Instalační materiál, Hlavní DC vypínač, Ochrany na AC straně a elektroměry, Akumulátory a technologie ukládání elektrické energie, Regulátor nabíjení, Ostrovní střídač
Prohlídka místa plánované instalace, jeho prozkoumání a analýza stínění
Prohlídka místa plánované instalace a jeho prozkoumání, Poradenství a jednání se zákazníkem, , Zastínění, Analýza zastínění, Digitální záznam horizontální linie a softwarová analýza zastínění, Zohlednění zastínění při připojení generátoru a návrh systému, Zastínění u zvedlých fotovoltaických modulů, Kontrolní seznam pro výběr budovy
Plánování a dimenzování síťových (on-grid) fotovoltaických systémů
Velikost systému a výběr modulů, Koncepce fotovoltaických systémů, Místo instalace střídače, Dimenzování střídače, Dimenzování vedení a ochranných prvků proti přetížení, Výběr a dimenzování rozvaděče generátoru a hlavního DC vypínače, Ochrana před bleskem a přepětím, uzemnění, Ochrana proti požáru, AC ochrany a síťové přípojení, Vytvoření nabídky a kalkulace, Prognóza výnosů, Předpisy a pokyny
Plánování a dimenzování ostrovních (off-grid) fotovoltaických systémů
Úvod, Údaje o spotřebě elektřiny, Dimenzování fotovoltaických generátorů, Dimenzování průřezu vodičů, Dimenzování akumulátorů, Použití střídače, Dimenzování ostrovních systémů pomocí kalkulace DGS, Hybridní systémy, Fotovoltaika v decentrálních elektrických sítích, Systémy vodních čerpadel s fotovoltaickým zdrojem
Počítačové programy a simulace
Použití návrhových a simulačních programů, Přezkoušení výsledků simulace, Modelování zastínění a 3D vizualizace, Výpočty výnosu a odborné posudky výnosu, Přehled trhu a roztřídění programů a platforem pro fotovoltaické systémy
Montážní systémy a stavebně integrovaná fotovoltaika
Úvod, Zakázky na malých střechách, Stabilita a statika, Montážní systémy pro šikmé střechy, Montážní systémy pro ploché střechy, Zakázky menších fasádních ploch, Fasády, Skleněné střechy, Fotovoltaické systémy k ochraně před slunečním zářením, Montážní systémy elektráren na volných plochách, Sledovací fotovoltaické systémy
Instalace, uvedení do provozu a provoz fotovoltaických systémů
Úvod, Všeobecné pokyny k instalaci, Bezpečnostní předpisy pro práce na střechách, Příklad instalace on-grid fovotoltaického systému, Smlouva o připojení a oznámení u státní agentury elektrické sítě, Uvedení do provozu a přejímka, Připojení do elektrické sítě, Záruky, Rušení, typické chyby a údržba fotovoltaických systémů, Hledání poruch, Požární bezpečnost a dokumentace, Operativní sledování a jejich vizualizace, Provozní výsledky on-grid fotovoltaických systémů, Dlouhodobé zkušenosti a kvalita, Daňová hlediska v souvislosti s on-grid fotovoltaickými zařízeními, Pojištění solárních systémů
Trh, ekonomika a ekologie
Trh, Vývoj nákladů a cen, Technické trendy, Situace energetické hospodárnosti a scénáře další výstavby fotovoltaiky v Německu, Financování, Provozně hospodářské hodnocení, Ekologická hlediska
Marketing
Základy solárního marketingu, Více úspěchu díky systematickému marketingu, Úspěšný prodejní pohovor s radostí, Užitečné internetové portály
Rozvoj fotovoltaiky v České republice
Dějiny fotovoltaiky v ČR, Státní energetická koncepce, Energetická legislativa, Energetický zákon, POZE, Vyhláška o připojení, PPDS, Notifikace podpory, Výuka fotovoltaiky
Dotační tituly fotovoltaických systémů v České republice
Druhy dotací, Provozní dotace, Investiční dotace, Ostatní nepřímé podpory
Praktické příklady fotovoltaických pilotních a příkladných vysokoefektivních kombinací
Fotovoltaické systémy v domácnostech a nízkoenergetických stavbách
Problematika fotovoltaických elektrických akumulačních systémů, využití vyrobené a uskladněné elektřiny
Podnikové fotovoltaické systémy v hybridních kombinacích
Fotovoltaický systém s akumulací vyrobené elektřiny do akumulátorů, spolupráce s kogenerací, akumulační tepelné zásobníky, elektromobilita
Fotovoltaika a teplárenství
Fotovoltaika v systémech CZT, Nízkoteplotní CZT
Použité zdroje a literatura
Zdroje, Fotovoltaická literatura
Firemní prezentace
Firemní vkládané prezentace výrobků a služeb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí