zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Generální ředitel Calleja z EK představil tzv. country report ČR k provádění evropské legislativy pro životní prostředí

22.07.2017
Legislativa
Generální ředitel Calleja z EK představil tzv. country report ČR k provádění evropské legislativy pro životní prostředí

V Evropském domě v Praze minulý týden proběhl národní dialog k provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Tzv. country reporty pro jednotlivé země EU Evropská komise zveřejnila letos v únoru.

Setkání se zástupci státní správy, průmyslu a nevládních organizací se zúčastnil i ředitel generálního ředitelství EK pro životní prostředí (DG ENVI) Daniel Calleja y Crespo. Mezi hlavní témata patřily především kvalita ovzduší, odpadové hospodářství či proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Tzv. country reporty EIR [1] k tomu, jak země EU aplikují a naplňují evropskou legislativu ve svém právním systému, jsou novou iniciativou Evropské komise. Cílem je zlepšit v jednotlivých členských státech EU provádění evropských zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Komise bude každé dva roky vyhodnocovat situaci v jednotlivých zemích, kterým bude následně u zjištěných mezer doporučovat zlepšení. Letos 6. února EK zveřejnila první hodnocení všech členských zemí. ,,Dle mého názoru může být toto hodnocení přínosné především výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe mezi členskými státy a přispět také k rozšíření povědomí o tématech týkajících se životního prostředí," uvádí náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který vystoupil hned v úvodu semináře.

,,Dále se domnívám, že zjištění v rámci EIR mohou sloužit i jako užitečná zpětná vazba tvůrce politik na úrovni EU, a to hlavně v případech, kdy výsledky přezkumu ukázaly na nedostatky v implementaci ve většině členských států EU. Obecně by měly být analyzovány příčiny problémů s prováděním evropského práva, neboť se nemusí vždy jednat o pochybení členského státu," zdůrazňuje náměstek Smrž.

Zprávu pro Českou republiku i novou iniciativu jako takovou v Praze na odborném semináři představil přímo generální ředitel DG ENV Daniel Calleja y Crespo. Ten ve svém vystoupení k prvnímu hodnocení v ČR ocenil zejména dobře fungující monitorování přírodních stanovišť a ohrožených druhů, fungující systém rozšířené odpovědnosti výrobce ve sféře obalů a obalových odpadů a aktivitu České republiky při mezinárodních jednáních (úmluva o ohrožených druzích CITES).

,,Občané v celé EU považují ochranu životního prostředí za velmi důležitou, dokonce je to podle EK až 95 %. EIR je velmi užitečný a prospěšný nástroj, který má členským zemím pomoci úspěšně provádět a aplikovat pravidla EU v jejich národních právních systémech. Protože v EU existuje mnoho pravidel, ale někdy je problém s jejich správnou implementací. Pro ČR vidím do budoucna jako výzvu zlepšení v oblasti nakládání s odpady směrem k posílení oběhového hospodářství, dále v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nebo ochrany ovzduší," uvádí ředitel DG ENV Daniel Calleja.

,,Co se týká kvality ovzduší, tak je to jedna z našich hlavních priorit. Rozjeli jsme kotlíkovou revoluci, v níž rozdělíme mezi občany na výměny starých neekologických kotlů celkem 9 miliard korun. Máme schválenou novelu zákona o ochraně ovzduší, která dává obcím do ruky účinný nástroj, jak vymáhat dodržování zákona tam, kde lidé v kotlích spalují nekvalitní palivo nebo dokonce odpady, čímž zamořují ovzduší jedovatými látkami. V roce 2016 jsme vydali pro jednotlivé regiony v ČR plány zlepšování kvality ovzduší zahrnující konkrétní opatření do roku 2020 pro průmysl, dopravu, zemědělství ad. Co se týká EIA, máme v Senátu transpoziční novelu, která přinese zásadní zjednodušení a zkrácení náročného procesu,"shrnuje náměstek Smrž.

Na zveřejnění jednotlivých zpráv mají navázat tzv. národní dialogy v členských státech. Česká republika toto diskuzní setkání dnes v Praze uspořádala jako jedna z prvních zemí EU. Semináře ,,Chráníme svou budoucnost: Implementace environmentální legislativy EU v České republice" se zúčastnili klíčoví zástupci zainteresovaných sektorů, tedy státní správy, průmyslu či nevládních neziskových organizací [2]. Se svými příspěvky tak vystoupili Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, a Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR. Další část jednání se pak soustředila na vybrané oblasti životního prostředí, a to na oběhové hospodářství, kvalitu ovzduší ad.

Poznámky:

[1] Environmental Implementation Review

[2] Akci organizoval portál EurActiv.cz ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a se Zastoupením Evropské komise v České republice.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí