zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

24.09.2018
Chemické látky
Pozvánka na kurz CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

Odborný vzdělávací kurz Chemická legislativy pro průmysl a obchod ,,CHELEPO" je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, a také biocidních přípravků. Lektory kurzu jsou renomovaní odborníci s mnohaletou praxí v oboru.

Kurz je určen odborníkům se zaměřením na podnikovou ekologii, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Účastníkům kurzu bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.

Termín a místo konání:

9. - 10. 10. 2018 Brno

16. - 17. 10. 2018 Praha

Program kurzu

 • Aktuality v chemické legislativě
 • Co kontroluje ČIŽP
 • Registrace chemických látek dle nařízení REACH (jak postupovat po1. 6. 2018, výstupy z registrací (expoziční scénáře)
 • Proces povolování látek dle nařízení REACH v celém dodavatelském řetězci
 • Klasifikace nebezpečnosti směsi dle nařízení CLP - akutní účinky na zdraví a účinky na vodní prostředí
 • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (PCN formát, UFI kódy, evropský katalog výrobků)
 • Biocidní přípravky a ošetřené předměty
 • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi v rámci podniku, ve spojitosti s bezpečnostním listem
 • Dopady novelizace směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi
 • Změny legislativy pracovního prostředí ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi

Přednášející:

Ing. Oldřich Petira CSc. - soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí, mnohaleté zkušenosti ze spolupráce s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků.

Ing. Lenka Lišková - předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR, vedoucí referátu Expertní práce ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví

Ing. Radka Vokurková - lektorská činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle EIA.

a další

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Další informace o kurzu naleznete: www.chelepo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí