zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

27.07.2020
Energie
Legislativa
Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Přehled platných právních předpisů stanovujících požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Záměrem legislativy stanovující požadavky na ekodesign je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku. První takovéto požadavky byly stanoveny v evropských směrnicích zacílených na teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva, chladničky a předřadníky k zářivkám. Obecný rámec pro požadavky na ekodesign poprvé stanovila směrnice 2005/32/ES (EuP -- Energy using Products), která byla o čtyři roky později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP -- Energy related Products).

Česká republika implementovala požadavky této směrnice do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a) a do vyhlášky č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

V rámci provádění směrnice o ekodesignu připravuje Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a dotčenými stranami přímo použitelné právní předpisy (nařízení), v nichž se uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé kategorie výrobků spojených se spotřebou energie.

Platné právní předpisy EU s požadavky na ekodesign

Směrnice Rady 92/42/EHS -- teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva

Nařízení Komise 1275/2008 -- pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení pro domácnosti a kanceláře

Nařízení Komise 107/2009 -- set--top--boxy

Nařízení Komise 244/2009 + Nařízení Komise 859/2009 + Nařízení Komise 2015/1428 -- nesměrové světelné zdroje (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 245/2009 + Nařízení Komise 347/2010 + Nařízení Komise 2015/1428 -- zářivky, výbojky, předřadníky a svítidla (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 640/2009 + Nařízení Komise 4/2014 -- elektromotory (nařízení bude od 1. 7. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/1781)

Nařízení Komise 641/2009 + Nařízení Komise 622/2012 -- bezucpávková oběhová čerpadla

Nařízení Komise 642/2009 -- televize (nařízení bude od 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2021)

Nařízení Komise 643/2009 -- chladničky a mrazničky (nařízení bude od 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2019)

Nařízení Komise 1015/2010 -- pračky (nařízení bude od 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2023)

Nařízení Komise 1016/2010 -- myčky nádobí (nařízení bude od 1. 3. 2021 zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2022)

Nařízení Komise 327/2011 -- ventilátory poháněné elektromotory s příkonem 125 -- 500 000 W

Nařízení Komise 206/2012 -- klimatizátory vzduchu a komfortní ventilátory

Nařízení Komise 547/2012 -- vodní čerpadla

Nařízení Komise 932/2012 -- bubnové sušičky prádla

Nařízení Komise 1194/2012 + Nařízení Komise 2015/1428 -- směrové světelné zdroje a zdroje využívající světelné diody (LED) (nařízení budou od 1. 9. 2021 zrušena a nahrazena nařízením 2019/2020)

Nařízení Komise 617/2013 -- počítače a počítačové servery (požadavky na servery jsou nově upraveny nařízením 2019/424)

Nařízení Komise 666/2013 -- vysavače

Nařízení Komise 801/2013 -- síťový pohotovostní režim elektrických a elektronických zařízení, televizí a kávovarů (mění nařízení 1275/2008 a nařízení 642/2009)

Nařízení Komise 813/2013 -- ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky)

Nařízení Komise 814/2013 -- ohřívače vody a zásobníky teplé vody

Nařízení Komise 66/2014 -- trouby, varné desky a sporákové odsavače par

Nařízení Komise 548/2014 + Nařízení Komise 2019/1783 -- distribuční a výkonové transformátory

Nařízení Komise 1253/2014 -- větrací jednotky

Nařízení Komise 2015/1095 -- profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky, procesní chladiče

Nařízení Komise 2015/1185 -- lokální topidla na tuhá paliva

Nařízení Komise 2015/1188 -- lokální topidla (plynová a elektrická), Úřední věstník EU 23.2.2018 - oprava přílohy II, bod 3, písm. b), podbod ii)

Nařízení Komise 2015/1189 -- kotle na tuhá paliva

Nařízení Komise 2016/2281 -- ohřívače vzduchu, chladicí zařízení, vysokoteplotní procesní chladiče, ventilátorové konvektory

Nařízení Komise 2016/2282 -- používání tolerancí v postupech ověřování (mění 25 nařízení z let 2008 - 2016)

Nařízení Komise 2019/424 - servery a datová úložiště

Nařízení Komise 2019/1781 - elektromotory a pohony s proměnnými otáčkami (nahradí nařízení 640/2009 od 1. 7. 2021)

Nařízení Komise 2019/1782 - vnější napájecí zdroje

Nařízení Komise 2019/1784 - svařovací zařízení

Nařízení Komise 2019/2019 - chladicí spotřebiče (nahradí nařízení 643/2009 od 1. 3. 2021)

Nařízení Komise 2019/2020 - světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje (nahradí nařízení 244/2009, 245/2009 a 1194/2012 od 1. 9. 2021)

Nařízení Komise 2019/2021 - elektronické displeje (nahradí nařízení 642/2009 od 1. 3. 2021)

Nařízení Komise 2019/2022 - myčky nádobí pro domácnost (nahradí nařízení 1016/2010 od 1. 3. 2021)

Nařízení Komise 2019/2023 - pračky a pračky se sušičkou pro domácnost (nahradí nařízení 1015/2010 od 1. 3. 2021)

Nařízení Komise 2019/2024 - chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí (nařízení bude účinné od 1. 3. 2021)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí