zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

03.12.2020
Energie
Zemědělství
Klimatické změny
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Citace: 492/2020 Sb. Částka: 202/2020 Sb.
Na straně (od-do): 5540 Rozeslána dne: 2. prosince 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. listopadu 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 201/2012 Sb.Předpis mění: 189/2018 Sb.
492

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot


Vláda nařizuje podle § 20a odst. 7 a § 20b odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, se mění takto:

1. V § 2 písm. k) se za slovo "hodnotě" vkládají slova "vyšší než", slova "nebo méně" se zrušují a slova "D287 Americké společnosti pro zkoušení a materiály" se nahrazují slovy "ASTM D287".

2. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "s uvedením místa nákupu a jejich původu" zrušují.

3. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova "2 až 9" nahrazují slovy "1 až 7".

4. V § 6 se odstavce 2, 3 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 6 odst. 2 se slova "s výjimkou případů podle odstavce 5" zrušují.

6. V příloze č. 6 části E se body 1 a 9 zrušují.

Dosavadní body 2 až 8 se označují jako body 1 až 7 a dosavadní bod 10 se označuje jako bod 8.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí