zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Legislativa v nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky

18.02.2004
Chemické látky
Pozvánka na seminář Legislativa v nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
Seminář je zaměřen na výklad nového  zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 356/203 Sb. a následujících předpisů.

Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí
a DŮM  TECHNIKY PARDUBICE
si Vás dovolují  pozvat na seminář

Legislativa v nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky

Seminář je určen všem subjektům, na které se vztahuje povinnost látky klasifikovat, registrovat, vést evidenci, balit atd.

PŘEDNÁŠÍ:
J U D r .   i n g .   E m i l    R u d o l f ,
MŽP ČR Hradec Králové
I n g .   O l d ř i c h   P e t i r a ,   C S c . , VÚOS  a. s. Pardubice

STŘEDA 25. ÚNORA 2004

800 – 900   Prezence
900 –1400  Odborný program

■ Výklad nového zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích
- základní pojmy
- klasifikace a správná laboratorní praxe
- registrace
- balení, označování, bezpečnostní list
- hodnocení rizika nebezpečných látek
- uvádění vybraných nebezpečných látek a přípravků na trh a do oběhu
- vývoz a dovoz nebezpečných látek a přípravků
- oznamování nebezpečných látek (Národní seznam prioritních látek)
- správní úřady a jejich kompetence
- sankce a nápravná opatření
- závěrečná a přechodná ustanovení

■ Vztah zákona č. 356/2003 Sb. k předchozí právní úpravě (zákon č. 157/1998 Sb., v platném znění)

■ Odbornost (autorizace) při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

■ Zásady klasifikace balení a označování chemických výrobků dle nového zákona

■ Příprava nové legislativy REACH v EU.

■ Diskuse a závěr.

Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
Datum konání: středa 25. února  2004
Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 min.chůze od Domu tech.(30,-/1 den).

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 24. 2. 2004 na adresu:
Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
tel.: 46 66 14 320,  fax: 466612100
e-mail: dtpardubice@tiscali.cz

Účastnický poplatek činí 945,- Kč

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová
Informace: Martina Buchtová

http://www.pvtnet.cz/www/dt.pardubice/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí