zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ptačí oblasti - návrhy obecně závazných právních předpisů

16.03.2004
Příroda
Ptačí oblasti - návrhy obecně závazných právních předpisů
V zájmu úspěšného projednání ptačích oblastí a maximální informovanosti všech dotčených subjektů přistoupilo MŽP k  zveřejnění návrhů obecně závazných právních předpisů
Povinností České republiky je, s ohledem na vstup do Evropské unie, mimo jiné zapracovat do národní legislativy směrnici Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích) a zajistit tak ochranná opatření pro volně žijící druhy ptáků. Mezi požadavky plynoucími z této směrnice je též zřízení ptačích oblastí pro druhy uvedené v příloze I směrnice a stěhovavé druhy dle článku 4.2. směrnice jako součásti soustavy chráněných území přírody evropského významu (tzv. NATURA 2000).

V zájmu úspěšného projednání ptačích oblastí a maximální informovanosti všech dotčených subjektů přistoupilo Ministerstvo životního prostředí k možnosti zveřejnění návrhů obecně závazných právních předpisů, kterými mají být zřízeny ptačí oblasti, prostřednictvím svých internetových stránek.

V případě jakýchkoliv nejasností či připomínek kontaktujte příslušné správy CHKO či NP (viz tabulka „Ptačí oblasti a příslušné správy CHKO a NP“), které byly Ministerstvem životního prostředí pověřeny projednáním ptačích oblastí. Písemně (elektronicky či poštou) podané připomínky na příslušné správy CHKO (NP) budou s jejich předkladateli projednány na jednáních za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy Chráněných krajinných oblastí a navrhovateli ptačích oblastí. Tato jednání se budou konat posloupně dle správních obvodů krajů, na jejichž území se jednotlivé ptačí oblasti nacházejí (viz „harmonogram projednávání zaslaných připomínek“). S ohledem na možnost řádného projednání podaných připomínek byl stanoven k jejich doručení na příslušné správy CHKO (NP) nejzazší termín šesti dnů před příslušným jednáním na kraji.


\"Směrnice\"Harmonogam\"Ptačí


!!! Soubory formátu pdf mají větší velikost (4-8 MB) !!!

\"Ptačí Beskydy.pdf
\"Ptačí \"Bohdanečský
\"Ptačí Boletice.pdf
\"Ptačí Broumovsko.pdf
\"Ptačí \"Bzenecká
\"Ptačí \"Českobudějovické
\"Ptačí \"Českolipsko
\"Ptačí Dehtář.pdf
\"Ptačí Doupovské_hory.pdf
\"Ptačí \"Hermanský
\"Ptačí Hlubocké_obory.pdf
\"Ptačí Horní_Vsacko.pdf
\"Ptačí Hostýnské_vrchy.pdf
\"Ptačí Hovoransko-Čejkovicko.pdf
\"Ptačí Jaroslavické_rybníky.pdf
\"Ptačí Jeseníky.pdf
\"Ptačí Jizerské_hory.pdf
\"Ptačí Komárov.pdf
\"Ptačí Králický_Sněžník.pdf
\"Ptačí Krkonoše.pdf
\"Ptačí Křivoklátsko.pdf
\"Ptačí Labské_pískovce.pdf
\"Ptačí Lednické_rybníky.pdf
\"Ptačí Libavá.pdf
\"Ptačí Litovelské_Pomoraví.pdf
\"Ptačí \"Novodomské
\"Ptačí Novohradské_hory.pdf
\"Ptačí Orlické_Záhoří.pdf
\"Ptačí Pálava.pdf
\"Ptačí Podyjí.pdf
\"Ptačí Poodří.pdf
\"Ptačí Rozdalovické_rybníky.pdf
\"Ptačí Řežabinec.pdf
\"Ptačí Soutok-Tvrdonicko.pdf
\"Ptačí \"Strední
\"Ptačí Šumava.pdf
\"Ptačí Třeboňsko.pdf
\"Ptačí Údolí_Otavy-Vltavy.pdf
\"Ptačí Vodní_nádrž_Nechranice.pdf
\"Ptačí Východní_Krušné_hory.pdf
\"Ptačí \"Žehuňský
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí