zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie

31.01.2005
Obecné
Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie
Původní strategie udržitelného rozvoje EU byla přijata v červnu roku 2001 na základě dokumentu vydaného Komisí zvané "Commission Communication" z května 2001.
Po Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu r. 2002 byla Strategie doplněna. Od přijetí Strategie roku 2001 nastalo mnoho důležitých změn, které je třeba při vzniku nové Strategie zohlednit.

Jedná se především o:
 • rozšíření EU na 25 členských států,
 • vzrůst terorismu, násilí a nestability v regionech, ohrožení života obyvatel na celém světě,
 • závazky EU k mnoha globálním inciativám a úkolům,
 • další globalizace a změny v EU a světové ekonomice,
 • trvající a stále zjevnější problémy životního prostředí jak v EU, tak na celém světě.

V posudku Komise jsou zváženy oblasti, ve kterých je Strategie funkční. Nefunkční části Strategie budou přetvořena tak, aby Strategie odpovídala postupu k dlouhodobému udržitelnému rozvoji.

Je nutné učinit následující kroky:
 1. Evropský ekonomický a sociální výbor (European Economic and Social Committee) byl požádán o odborný názor, který poskytl 28. dubna 2004.
 2. Dalším krokem v posouzení Strategie udržitelného rozvoje EU byla veřejná konzultace. Její výsledky budou sloužit jako podklad pro posudek.
 3. Následovat bude konference účastníků (Stakeholder Conference). Její datum bude zveřejněno na stránkách Europy.

Ve Strategii jsou nejdůležitějšími tematickými blastmi politik především: životní prostředí, zaměstnanost, zemědělství, obchod, podnikání, rybolov, ekonomické a finanční záležitosti, rozvoj a doprava a energie.
Cílem následujícího přehledu příkladů aktivit na evropské úrovni je nastínění priorit ve Strategii z roku 2001. Přehled není kompletní, ale dává rámcovou představu o šíři spektra oblastí, jimiž se Komise zabývá.
Priority Strategie:
 1. klimatická změna
 2. veřejné zdraví
 3. chudoba a sociální exkluze
 4. stárnutí společnosti
 5. management přírodních zdrojů
 6. mobilita a doprava

Změna způsobů vytváření politik:
 1. zlepšování politik a jejich návaznosti
 2. zajištění, aby ceny měly informační hodnotu jak pro jednotlivce, tak pro obchodní sféru
 3. budoucí investování do vědy a technologií
 4. zlepšování komunikace a mobility občanů a podnikatelů

Měření a sledování rozvoje:
 1. indikátory
 2. kulatý stůl o udržitelném rozvoji
 3. fórum účastníků (stakeholders)
Návaznost Strategie EU na globální a národní strategie:
 1. globální dimenze
 2. národní dimenze


Veřejná konzultace udržitelné strategie EU skončila 31. října 2004. V konzultaci přispělo svými odpověďmi na na zveřejněné dotazníky celkem 800 přispěvatelů. K dispozici je zatím krátký přehled výsledků ve třech jazykových mutacích, na tuto stránku by měly přibýt i konečné výsledky.

Zdroj:
ZPRAVODAJ PRO MÍSTNÍ AGENDY 21
Český ekologický ústav
Oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
www.ceu.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí