zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Posuzování vlivů projektových záměrů a strategických koncepcí na životní prostředí

01.06.2006
EIA
Pozvánka na konferenci Posuzování vlivů projektových záměrů a strategických koncepcí na životní prostředí
Nosným programem konference budou změny legislativy vztahující se k posuzování vlivů na životní prostředí.

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o.  Hradec Králové
si Vás dovolují pozvat na dvoudenní konferenci

Posuzování vlivů projektových záměrů a strategických koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA)
Hotel Jezerka, Seč - Ústupky
13. – 14. června 2006

Nosným programem konference budou změny legislativy vztahující se k posuzování vlivů na životní prostředí.
Budou prezentovány praktické zkušenosti zpracovatelů odborných studií související s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Konference je určena pro: zástupce podnikatelské sféry, pracovníky státní správy a samosprávy, autorizované a odborně způsobilé osoby a další zájemce, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí

ODBORNÝ PROGRAM

Úterý 13. 6. 2006

Blok I – posuzování vlivu na ŽP – legislativa, postup, praktické zkušenosti
· Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, právní úprava v České republice a v Evropském společenství, procesní postup, metodologie
Mgr. Libor Dvořák, MŽP legislativní odbor
· Praxe v uplatňování zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, z pozice krajského úřadu
Ing. František Kašpar, Krajský úřad Pardubického kraje

Blok II – posouzení a podklady k hodnocení vlivu na ovzduší
· Hodnocení stávající imisní situace
Ing. Jana Ostatnická, ČHMÚ
· Modelové nástroje pro simulaci přenosu a rozptylu pachových látek v ovzduší
RNDr. Josef Keder, ČHMÚ
· Měření emisí jako podklad pro posouzení vlivu záměrů na kvalitu ovzduší.  Měření pachových látek.
Pavel Dohnálek, EMPLA s.r.o.
· Rozptylové studie a interpretace jejich výsledků
Ing. Jana Kočová, EMPLA s.r.o.

Téma diskuse:
„Minimalizace střetů investora – oznamovatele s veřejností a s požadavky orgánů státní správy“ – kolektiv zpracovatelů
· Společenský večer

Středa 14. 6. 2006

Blok III – posouzení a podklady k hodnocení vlivu na veřejné zdraví a životní prostředí
· Hlukové studie  a jejich role v rámci procesu posuzování vlivů na ŽP
  Mgr. David Svoboda, EMPLA s.r.o.
· Hodnocení zdravotních rizik a vlivu na veřejné zdraví
      Mgr. Denisa Pelikánová, EMPLA s.r.o.
· Hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz
      Roman Bukáček
· Biologické hodnocení a rozhodování orgánů ochrany přírody. Hodnocení vlivu záměrů na lokality soustavy NATURA
      Ing. Vladimír Mana, autorizovaná osoba pro 
      provádění biologických hodnocení
· Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech, plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek
       Ing. Vladimír Bláha, EMPLA s.r.o.

POSTEROVÉ SDĚLENÍ
Autorizované měření emisí pachových látek olfaktometrickou metodou
EMPLA s.r.o.

Hodnocení zdravotních rizik u exponované populace ze slévárenského provozu
Hodnocení vybraných zdravotních rizik v dřevozpracujícím průmyslu
D. Pelikánová, S. Eminger – EMPLA s.r.o.
Z. Fiala – LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ústav Hygieny a preventivního lékařství

(změna programu vyhrazena)

Podrobné informace:
Ing. Zuzana Černíková 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA s.r.o.
fax.: 495 217 499, tel.: 495 218 875
e-mail: marketing@empla.cz  
www.empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí