zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autovraky - vedení evidence a zařazování podle Katalogu odpadů

09.08.2006
Odpady
Legislativa
Autovraky - vedení evidence a zařazování podle Katalogu odpadů
SDĚLENÍ odboru odpadových technologií a obalů Ministerstva životního prostředí...

pro potřeby vedení evidence, sběru a zpracování autovraků a zařazování odpadů vzniklých při zpracování autovraků podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, v platném znění

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách MŽP a platnost končí dnem vyhlášení nově připravované samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky ve Sbírce zákonů.
Novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, které byly vydány pod č. 188/2004 Sb. a č. 7/2005 Sb. (dále jen „zákon o odpadech“), implementovaly do právního řádu ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, vztahující se k nakládání s autovraky definovanými § 36 zákona o odpadech. ČR má povinnost předkládat Evropské komisi zprávy o plnění stanovených cílů, které jsou pro tuto oblast přijaty. K získání požadovaných údajů slouží ohlašování odpadů od původců odpadů i provozovatelů zařízení podle § 39 zákona o odpadech.
Novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vydaná pod č. 41/2005 Sb., řeší způsob evidence sběru a zpracování autovraků (dále jen „vyhláška“).
Ve vysvětlivkách příloh č. 20A a č. 20B se stanoví, že odpady vzniklé z autovraků se zařazují do podskupiny 16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, Katalogu odpadů.

Vedení evidence v roce 2006
Odbor odpadových technologií a obalů MŽP upřesňuje možnost vedení evidence sběru a zpracování autovraků v roce 2006 do doby přijetí připravované novely vyhlášky, kdy již nebude nutné zařazovat všechny odpady vzniklé zpracováním autovraků jen do podskupiny 16 01, ale použijí se i jiná katalogová čísla, odpovídající charakteru vzniklého odpadu. Rozlišení, že jde o odpady z vybraných autovraků bude dáno kódem druhu autovraku ve sloupci 5 na listu č. 2 v současné příloze č. 20B vyhlášky.
Provozovatelé zařízení ke sběru autovraku, kteří ve stejné provozovně provozují zařízení ke zpracování autovraků, nemusí zasílat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu obvodu hl. m. Prahy) přílohu č. 20A a přílohu č. 20B. Pokud provozovatel ve stejné provozovně provádí sběr i zpracování autovraků, pak zasílá na příslušný úřad pouze přílohu č. 20B, ve které vyplní údaje o sběru i zpracování.
U přílohy č. 20B se na listu č. 2 ve sloupci 2 uvádí kód druhu odpadu (autovraku) podle Katalogu odpadů, v případě hlášení o zpracování vybraných autovraků se uvádí kód druhu odpadu přednostně zařazený pod katalogová čísla do podskupiny 16 01 s výjimkou odpadů, pro které v podskupině 16 01 není odpovídající katalogové číslo. V tom případě se použijí i jiná katalogová čísla odpadů podle Katalogu odpadů odpovídající charakteru vzniklých odpadů (např. Oleje – podskupina 13 01 nebo 13 02, Akumulátory – podskupina 16 06, Palivo (benzin, nafta) – podskupina 13 07, Odpady z drcení autovraku – podskupina 19 10).
U vybraných autovraků a odpadů vzniklých jejich zpracováním vykazovaných na listu č. 2 se ve sloupci 5 vždy uvádí kód druhu autovraku, ze kterého odpady vznikly tzn.: pro vybrané autovraky velká písmena AV.
Také v tomto případě platí, že provozovatelé zařízení ke sběru autovraku, kteří ve stejné provozovně provozují zařízení ke zpracování autovraků, nemusí zasílat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu obvodu hl. m. Prahy) přílohu č. 20A a přílohu č. 20B. Pokud provozovatel ve stejné provozovně provádí sběr i zpracování autovraků, pak zasílá na příslušný úřad pouze přílohu č. 20B, ve které vyplní údaje o sběru i zpracování.

V Praze dne 11. července 2006

Ing. Zuzana  H a v l o v á
ředitelka odboru odpadových
technologií a obalů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí