zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pražské služby zahajují kampaň Stop nepořádku - pro lepší život v Praze

07.12.2007
Obecné
Odpady
Pražské služby zahajují kampaň Stop nepořádku - pro lepší život v Praze

Pražské služby a. s. dnes zahajují kampaň „Stop nepořádku“, která má za cíl přesvědčit Pražany, aby se chovali zodpovědněji při nakládání s odpadem. Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům, chtějí apelovat na Pražany, aby si uvědomili, že nepořádek v okolí kontejnerů na odpady Praze nesluší a je problémem nás všech. Pražské služby se ve své kampani snaží informovat Pražany, jak správně zacházet s odpadem a kde se mohou v případě potřeby informovat.

„Pražské služby se neustále potýkají s problémem velkého nepořádku okolo kontejnerů na odpad a s jejich přeplněností. Byť za tento stav nenesou zodpovědnost, přesto na své náklady tuto situaci řeší. Kampaň Stop nepořádku má za úkol vysvětlit Pražanům, kam se mohou obrátit v případě přeplněnosti kontejnerů a také, že velkoobjemový odpad nepatří vedle kontejneru, ale do Sběrných dvorů,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Přeplněné nádoby a kolem nich množství odpadu, to je problém, který i přes veškerou snahu svozových společností zabezpečit kvalitní službu pro Pražany, na mnohých místech hlavního města přetrvává. Chyba přitom nevzniká na straně svozových společností, ale na straně majitelů, popřípadě správců příslušných objektů, kteří jsou zodpovědní za zajištění dostatečného počtu nádob na směsný odpad a za jejich pravidelný a dostatečný odvoz, tak jak jim to ukládá obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy. Ta přitom jasně stanovuje, jaké minimální množství odvozu odpadu na jednu osobu musí být zajištěno, konkrétně 28 litrů na jednu osobu za týden.

Součástí kampaně je vzdělávání Pražanů o tom, že za nepořádek okolo kontejnerů jsou odpovědní oni sami. Pokud nestačí objem kontejneru pro danou lokalitu je potřeba kontaktovat majitele či správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu kontejneru či častějšího svozu. Za kvantitu a frekvenci odvozu i za typy kontejnerů na veřejných místech jsou zodpovědné městské části. Proto by lidé měli apelovat na městské úřady, aby zvýšili četnost odvozu či objem a množství kontejnerů podle potřeb dané lokality.

V rámci kampaně byla zřízena speciální linka 221 777 777 , kam mohou Pražané volat a sdělit svůj problém s kontejnery a dalšími záležitostmi týkajícími se nakládání s odpadem. Pražské služby poskytnutím jednoho kontaktního místa chtějí Pražanům zjednodušit celý proces a následně sami sdělí informace příslušné městské části.

Kampaň Stop nepořádku také informuje Pražany, že velkoobjemový odpad (ledničky, nábytek apod.) nepatří vedle kontejnerů, ale do Sběrných dvorů. V průběhu kampaně bude speciální linka sbírat požadavky na odvoz věcí a budou se předávat příslušným sběrným dvorům a ty se následně spojí s lidmi a domluví termín a podmínky odvozu. Informace o tom, co se na sběrný dvůr dá odvézt jsou k nalezení na www.psas.cz odkaz sběrné dvory.

Dalším palčivým problémem je neukázněnost občanů, kteří ukládají odpad kolem nádob a zneužívání nádob na směsný i tříděný odpad ze strany živnostníků. Městské části by měli zpřísnit dohled nad drobnými živnostníky, zajímat se více o to, jakým způsobem se svým odpadem nakládají a zpřísnit postih případných hříšníků.

Kampaň Stop nepořádku bude probíhat formou reklamy v metru, tramvajích, citilightech či obrazovek v metru. Dále budou na vybraných místech probíhat interaktivní akce, kde budou speciální maskoti lidem názorně ukazovat, jak nakládat s odpadem. Přímo na kontejnerech budou samolepky s informacemi o speciální lince. Jako podpora kampaně budou probíhat i soutěže ve vybraných médiích a další PR aktivity.

 

Miroslava Egererová

tisková mluvčí

egererovam@psas.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
6
3. 2020
6-8.3.2020 - Konference
Praha, KZ Domovina
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí