zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém akreditací EKO-KOM

08.02.2009
Odpady
Systém akreditací EKO-KOM
Akreditace jsou určeny výhradně firmám, které realizují sběr a svoz využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v obcích systému EKO-KOM.

Pokud v obci zajišťuje tříděný sběr takto akreditovaná firma, získává obec nárok na akreditační bonus. Ten navyšuje základní odměnu obce v systému EKO-KOM. Obce mohou nárokovat akreditační bonus v systému EKO-KOM za celé kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla akreditace svozové firmě udělena.

Cílem akreditací svozových firem v systému EKO-KOM je:

  • Garance hodnověrnosti údajů o tocích vytříděných odpadů od původce k využití a recyklaci.
  • Zkvalitnění služeb poskytovaných obcím.
  • Zefektivnění výkaznictví od obcí do systému EKO-KOM.
  • Spolupráce obcí s kvalitními firmami, které provozují svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy.

Firma může získat akreditaci, splní-li následující podmínky:

  • Řádně a úplně vyplní dotazník pro akreditaci.
  • Doloží, že firma - žadatel disponuje všemi potřebnými povoleními a splňuje všechny podmínky, stanovené právními předpisy, aby mohla nakládat s využitelnými komunálními a obalovými odpady
  • Zajistí zpracování hromadných výkazů pro minimálně 85 % firmou obsluhovaných obcí, které jsou v konkrétní svozové oblasti zapojeny do systému EKO-KOM.   Upozornění  : Tato změna vstupuje v platnost  od 1.1.2009 .
  • Prokazatelně pravidelně váží sbírané odpady: Firma musí prokázat, že vlastní nebo využívá cejchovanou váhu, na které jsou pravidelně vážena všechna svozová vozidla při odvozu vytříděných odpadů na dotřiďovací zařízení nebo při předání odpadů na zpracovatelské zařízení, a vede evidenci těchto údajů.

Akreditace je udělována po splnění výše uvedených podmínek vždy svozové firmě nebo její provozovně, která působí v konkrétní svozové oblasti. To znamená, že pokud firma poskytuje své služby prostřednictvím více poboček nebo provozoven, je nutné, aby každá pobočka či provozovna požádala o akreditaci samostatně.

Akreditace se stanoví na dobu jednoho roku od jejího udělení. O prodloužení akreditace je nutné požádat nejméně 3 měsíce před vypršením její platnosti.

EKO-KOM, a.s., může odejmout akreditaci, pokud byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, dále když svozová firma přestane splňovat podmínky pro udělení akreditace nebo firma poskytne v rámci výkazů předávaných za obce nesprávné, nepravdivé či neúplné údaje ve čtyř kalendářních čtvrtletích před udělením akreditace a v období platnosti akreditace.

Na posouzení žádosti a případné udělení akreditace je stanovena lhůta 45 dní od obdržení žádosti včetně všech požadovaných dokladů.

Náklady spojené s podáním žádosti o akreditaci a rozhodnutím o ní si hradí firmy-žadatelé sami a nemohou požadovat jejich úhradu.

EKO-KOM, a.s., garantuje, že se všemi údaji poskytnutými firmou-žadatelem v rámci akreditačního řízení bude nakládáno jako s obchodním tajemstvím firmy-žadatele. EKO-KOM, a.s., si rovněž vyhrazuje právo jednostranných změn nebo doplnění podmínek pro udělování akreditací, dále možnost systém akreditací zrušit nebo přestat poskytovat výhody obcím v souvislosti s činností akreditovaných firem.

Více informací poskytne:

Ing. Jarmila Hrádková

tel.: 729 848 502 ,

e-mail: hradkova@ekokom.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí