zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CNG autobusy jsou čistější než naftové EURO V

02.04.2009
Ovzduší
CNG autobusy jsou čistější než naftové EURO V
Autobusy s pohonem CNG mají z hlediska emisí nižší hodnoty než autobusy naftové, splňující emisní normu EURO V.
Podle studie Centra dopravního výzkumu produkuje pohon CNG dokonce o více než 50 % méně prachových částic, než požaduje norma EURO V. Přitom nedochází ani ke snížení výkonu, vyrábějí se CNG autobusy, které mají vyšší výkon než naftové.

Jak vyplývá ze studie proveditelnosti Centra dopravního výzkumu v Brně, zemní plyn využívaný v dopravě obecně poskytuje nižší emise CO, NOx i pevných částic (PM). Jak vyplývá z níže uvedené tabulky emisních faktorů uvedených ve studii Centra dopravního výzkumu, CNG autobusy nejenže produkují nižší emise, jako jsou CO, NOx, HC aj., ale pohon CNG vytváří o více než 50 % méně prachových částic, než stanovuje norma EURO V (platná od podzimu 2009).

"Všechna vozidla využívající ropné PHM, aby splňovala stále přísnější evropské normy, musejí být neustále vybavovány lepšími, výkonnějšími, a právě proto i dražšími zařízeními, která snižují produkci emisí škodlivin, ale neustále zvyšují cenu dieselových autobusů. CNG autobusy splňují normu EURO V bohatě již dnes pouze na základě vlastností a složení paliva. Budou tedy splňovat další budoucí ještě přísnější evropské normy, a to bez nutnosti přidávání ekologických prvků do vozidla," říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie. Špatná kvalita ovzduší je největším problémem českého životního prostředí. Jako hlavní problém kvality ovzduší přetrvává znečištění prachovými částicemi PM10 a PM2,5. V oblastech, kde koncentrace PM10 v roce 2006 překročily imisní limity, žije přitom více než 62 % populace. Znečištění ovzduší částicemi PM10 se podílí na úmrtnosti české populace z 5 až 13 %. MŽP ČR už i upozornilo vládu, že v případě prachových imisí neplníme národní ani evropské imisní limity. Týká se to zejména oblasti Prahy a Brna. Za překračování imisních limitů přitom hrozí ČR sankce ze strany Evropské komise. Z průzkumu agentury Ipsos Tambor z března 2008 (reprezentativní vzorek 1 000 obyvatel ČR) vyplynulo, že autobusy na stlačený zemní plyn (CNG) by ve svém městě či obci uvítalo 88 % obyvatel ČR.

Stlačený zemní plyn, který obsahuje přes 98 % metanu, tedy nejjednoduššího uhlovodíku, se v motoru spaluje společně se vzduchem. Jelikož metan a vzduch jsou plyny, tvoří dokonale promíchanou (tedy homogenní) směs a spalování probíhá téměř za ideálních podmínek. Spalováním metanu vzniká pouze minimum emisí. Proti tomu spalování aerosolu motorové nafty se dokonalému spalování může různými úpravami pouze přibližovat.

Pražský dopravní podnik nakoupí 620 autobusů, které dodá společnost SOR Libchavy, jež vyhrála historicky největší tendr na nové vozy městské hromadné dopravy. V Praze bude podle informací serveru iDnes jezdit typ BN 12, tedy klasický diesel. Mezi novými autobusy není však zastoupena varianta na stlačený plyn, kterou SOR rovněž vyrábí.

AUTOR: (red)

Norma

EURO V Ekobus Iveco CNG

CO (g/kWh) 1,5 0,012 0,54

HC (g/kWh) 0,46 0,25 0,16

NOx (g/kWh) 2,0 2,08 1,18

PM (g/kWh) 0,02 0,005 0,01
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí