zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém zpětného odběru se osvědčuje

24.04.2009
Zpětný odběr
Systém zpětného odběru se osvědčuje

Zhruba před rokem se v prodejnách elektro v celé republice začaly objevovat koše, kam mohli občané odkládat malé domácí elektrospotřebiče bez ohledu na to, zda si v prodejně koupili nové. Koše, spolu s informačními materiály pro občany, distribuoval do prodejen kolektivní systém Elektrowin.

Co vedlo Elektrowin k této organizačně velmi náročné akci a zda se toto rozšíření míst zpětného odběru projevilo v nárůstu počtu zpětně odebraných elektrospotřebičů, na to jsme se zeptali Romana Abrhama, ředitele zákaznického oddělení společnosti Elektrowin.

"Češi nejsou k životnímu prostředí ve své zemi tak lhostejní, jak se dlouho zdálo. V minulosti sice dokázali zamořit kdejaký příkop u silnice i lesní paseku černými skládkami, když ale dostali šanci zbavit se odpadu civilizovaným způsobem, využili ji," říká.

Proč podle vás změnili Češi své chování a přestali zamořovat životní prostředí?

Musejí k tomu mít vytvořeny přinejmenším dvě podmínky. Zaprvé to musí být pohodlné. Stejně pohodlné, jako odvézt nepotřebnou věc do lesa, nebo raději ještě pohodlnější. A zadruhé to nesmí nic stát.

Nechali jsme si udělat průzkum, kde mimo jiné měli jeho účastníci uvést vzdálenost, do které jsou ochotni jít nebo jet odevzdat staré spotřebiče. U malých spotřebičů vyšlo v průměru 1633 metrů, u velkých 2110. Podle našich údajů má přitom česká domácnost v průměru 2758 metrů do nejbližší prodejny elektro a 3012 metrů na nejbližší sběrný dvůr některé z obcí, kde se lze domácích vysloužilců zdarma zbavit. Jednoznačně z toho vyplývá, že elektroprodejny jsou blíž než sběrné dvory. Proto jsme oslovili prodejce a nabídli jim jednak závoz košů s bagy, kam by mohli občané odkládat donesené malé spotřebiče, jednak jsme je motivovali finančními bonusy. Ty mohou dostat za odevzdané bagy či odevzdané velké spotřebiče, vyjma chlazení. Navíc zajišťujeme zdarma svoz a předání sesbíraných spotřebičů k ekologickému zpracování.

V České republice je takových prodejců elektro již více než 2200 a zvládnout tuto akci určitě nebylo snadné.

V první etapě, na jaře roku 2008, jsme oslovili všechny prodejce a více než 1700 z nich projevilo zájem o sběrné koše a naši podporu. Všechny jsme během jednoho měsíce navštívili a koše s bagy v prodejnách instalovali. Současně jsme je vybavili informačními bannery, letáky a drobnými dárky pro zákazníky.

Druhá etapa, v níž jsme znovu oslovili prodejce, kteří s instalací sběrných košů váhali, proběhla na podzim. Na ni navazoval velký předvánoční úklid, akce, kde jsme nabídli prodejcům svoz odevzdaných spotřebičů bez toho, že by splnili podmínku minimálního množství pro svoz.

Třetí etapa právě probíhá. Koše instalujeme do prodejen, jejichž majitelé v tomto mezidobí podepsali s naším kolektivním systémem smlouvu.

Jaké jsou vaše zkušenosti v prodejnách, kde jste koše instalovali?

Cílem této aktivity bylo podpořit zejména zpětný odběr malých domácích spotřebičů, které by v mnoha případech skončily v popelnicích. Od zahájení celé akce jsme již takto vybrali více než 315 tun malých spotřebičů. Prodejci jsou sice ze zákona povinni odebrat elektrospotřebič při nákupu nového, ale řada domácností vyřazuje spotřebiče, které z mnoha důvodů již neobměňuje nebo jich má v domácnosti více. Tak lidé často řešili otázku, co s nimi. Díky vstřícnosti prodejců a této akci se jim naskytla příležitost se jich správným způsobem zbavit. A jak víme z reakcí samotných občanů, rádi ji využili.

Čím jste motivovali prodejce? Ne vždy mají podmínky k tomu, aby koše umístili.

Rozvozem košů jsme chtěli usnadnit posledním prodejcům plnění jejich povinností ze zákona a zároveň skladování a manipulaci zpětně odebraných domácích elektrospotřebičů. Tam, kde nemají místo přímo v prodejně, může koš být instalován i mimo nákupní plochu, ale prodejce o možnosti zpětného odběru informuje dodanými informačními materiály. Z hlediska logistiky je odkládání do vyměnitelných bagů jistě pro prodejce lepší řešení než mít elektrospotřebiče na hromadách.

Neméně důležité je, že mohou využívat bonusový program kolektivního systému Elektrowin. Pokud jde o podporu finanční, mají možnost čerpat z ročního bonusového programu podle množství zpětně odebraného elektrozařízení a elektrospotřebičů (vyjma chlazení). A navíc jsme zavedli ještě jednoletý program motivačního odměňování, podle kterého si bude moci zaregistrovaný prodejce, v jehož obchodě jsou umístěny sběrné koše, vyfakturovat odměnu každé čtvrtletí.

Je podobný systém realizován někde v zahraničí?

Pokud máme informace, tak ve většině států prodejci odebírají vysloužilá elektrozařízení systémem kus za kus. Podobné řešení je v Evropě velmi nezvyklé a jde daleko za rámec požadavků příslušné direktivy EU. Podobné aktivity rovněž fungují v Maďarsku a Švýcarsku, v těchto zemích se jedná o povinnost zakotvenou v zákoně. V ostatních státech probíhá podpora v menší míře a je zaměřena pouze na konkrétní komodity.

ZDROJ: REGAL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí