zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nákladní vozidla mají platit za znečištění ovzduší a hluk

17.01.2011
Doprava
Ovzduší
Hluk
Nákladní vozidla mají platit za znečištění ovzduší a hluk

Rada ministrů dopravy EU hlasovala koncem října ve prospěch nových pravidel EU, jež umožní členským státům zatížit těžká nákladní auta nejen náklady za použití infrastruktury, což je obvyklý případ, ale také vybrat dodatečné platby, jež kryjí náklady spojené s plynnými emisemi a hlukem.

Návrh novelizovat současnou směrnici o Eurovinětě umožní členským státům lépe řešit problémy kongescemi - rozlišovat sazby, vztahované na nákladní vozidla v různé denní doby.

Siim Kallas řekl: "Je to důležitý krok správným směrem. Je to část mnohem širšího záběru k vytvoření "férového finančního rámce" pro dopravu, kdy cena v různých oborech dopravy odráží reálné náklady společnosti a daňových poplatníků. Tato nová pravidla vysílají správný signál dopravcům. Snahou je zintenzivnit posun v chování, aby podniky investovaly do účinnější logistiky, vozidel vylučujících méně emisí a celkově udržitelnější dopravy."

Současná směrnice o Eurovinětě zakazuje krytí dalších nákladů, například tzv. externích nákladů, jež jsou kupříkladu způsobovány znečištěním ovzduší nebo hlukem, jež dosud nese společnost a hradí daňoví poplatníci. Směrnice umožňuje členským státům stanovovat poplatky za použití infrastruktury, závislé časově nebo výkonově, pro vozidla těžší než 3,5 t za předpokladu, že nevedou k jakékoliv diskriminaci a že poplatky jsou stanoveny jen na takové úrovni, jež nepřekračuje náklady, striktně nezbytné na pokrytí údržby a obnovy silniční infrastruktury.

Návrh diskutovaný ministry dopravy má dát členským státům možnost zatěžovat těžká vozidla pokrytím nejen nákladů infrastruktury, ale i náklady, vyvolané vzdušnými a hlukových emisemi z nákladních vozidel. Poplatky, postihující emise škodlivých látek a hluku musí být kalkulovány jednotnou metodou a nesmí překračovat výši, danou směrnicí, aby se zabránilo zneužití. Dále má novela umožnit větší diferenciaci sazeb mýtného při neměnném příjmu, aby bylo možno lépe řídit silniční provoz a snižovat kongesce. V praxi budou mít členské státy možnost měnit mýtné podle úrovně přetížení provozu a ukládat v dobách špiček vyšší poplatky za předpokladu, že nižší tarify se uplatní v obdobích mimo ně.

Smyslem návrhu je rovněž podnítit příjmy z dodatkových poplatků k financování opatření, jež zvýší udržitelnost dopravy, jako výzkum a vývoj čistých vozidlových technologií, zřizování alternativních dopravních infrastruktur či snižování emisí u zdrojů, a v neposlední řadě rozšířit rozsah platnosti Směrnice EU o Eurovinětě tak, že nebude pokrývat (tak jako nyní) jenom síť TEN-V, nýbrž se vztáhne na všechny dálnice v Evropě a uplatní zde ustanovení Směrnice pro kalkulaci sazeb mýtného a zabrání diskriminaci.

Text dohodnutý s ministry dopravy bude předložen Evropskému parlamentu a europoslanci o něm budou muset hlasovat, než se stane součástí evropského práva.

V současnosti se vybírají poplatky mýtného asi na 30 tis. km dálnic v Evropě. Přibližně polovina z toho je součástí sítě TEN-V a podléhá tak Směrnici o Eurovinětě. Změněná směrnice by se ale měla týkat všech dálnic. Byl by to značný nárůst, protože by potom šlo o všech 30 tis. km zpoplatněných dálnic v Evropě.

V současnosti obnášejí sazby mýtného zpravidla 15 až 25 centů za kilometr - podle typu vozidla a druhu sítě. Nová směrnice by měla dovolit zvýšení sazeb mýtného o 20 až 30 %, to znamená 3 až 4 centy, když se pro to členské státy rozhodnou.

Pro silnice mimo rozsah platnosti Směrnice o Eurovinětě platí subsidiární princip. Podle něj rozhodují jednotlivé členské státy, zda a v jaké výši poplatky zavedou. Zejména městská opatření o poplatcích proti dopravním zácpám, jaká jsou v Londýně či ve Stockholmu, pod směrnici nespadají.

Ohlasy na závěry ministrů dopravy EU o eurovinětě - "Velmi zklamána" je Rada evropských odesílatelů (ESC - European Shippers´ Council) ze sjednocení evropských ministrů dopravy nad zatížením těžké silniční dopravy zboží externími náklady. Pokud to vstoupí v platnost, nelze vyloučit závažné důsledky pro evropské hospodářství zejména v regionech, kde není žádná hodnotná alternativa vůči silniční dopravě. ESC rovněž kritizuje chybějící účelové směrování příjmů, jež by měly povinně plynout do projektů udržitelné dopravy. To je zapotřebí, aby se s hlukem, znečištěním vzduchu a problémy kongescí mohlo bojovat zásadně.

Mezinárodní drážní svazy CER, EIM a UNIFE vítají sjednocený přístup ministrů dopravy jako krok správným směrem. Chybějí však rozhodující body o účelovém vázání příjmů. Svazy dále litují, že do směrnice nemají být zahrnuty náklady spojené s dopravními zácpami. Rovněž kritizují, že země EU nechtějí zavést mýtné pro nákladní vozidla nad 3,5 t, ale jsou pro ponechání dosavadní hranice 12 t.

EU chce mýtné pro náklad ve všech členských státech - Do roku 2020 mají mít všechny členské státy EU za povinnost vybírat poplatky mýtného z těžké silniční nákladní dopravy přinejmenším na hlavních dopravních trasách. Má se z dlouhodobého pohledu také inkasovat od kategorie dodávek. Dlouhodobým cílem je všechna v podnikání užívaná vozidla zatížit náklady za infrastrukturu, kongesce, hluk a znčištění vzduchu. Zatížení externími náklady může být účinné jen tehdy, když se budou rovněž týkat dodávek a osobních aut. Proto chce Komise státy povzbudit, aby sem začlenily také osobní vozy. Pilířem dopravní politiky EU je odbourávání administrativních a a technických překážek. V silniční dopravě má jít o harmonizaci provinění a jejich stíhání. Postupně se má vytvářet evropský kontrolní prostor pro živnostenskou nákladní dopravu.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí