zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha letos na svém území zahájí projekt e-mobility

17.01.2011
Doprava
Urbánní ekologie
Praha letos na svém území zahájí projekt e-mobility

Společnost TILI Czech Republic zvítězila ve výběrovém řízení na zhotovení studie proveditelnosti elektromobility (e-mobility) v Praze. Odborná studie je už před dokončením. Na jejím základě letos začne pilotní provoz elektromobilů (EV) na území města. I koordinací tohoto projektu byla pověřena TILI.

Studie vychází zejména ze zkušeností zahraničních partnerů z Amsterodamu, Londýna a Paříže, kde se komplexním zaváděním elektromobility zabývají už mnoho let. >>Jejich informace porovnáváme s místními podmínkami v České republice a konzultujeme vše s odborníky z Dopravní fakulty ČVUT. Mluvit o závěrech studie je však zatím ještě předčasné,<< říká Tomáš Studeník, ředitel TILI Czech Republic, s. r. o.

Nicméně mnohé ze zahraničních zkušeností mají obecnou platnost. Týká se to hlavně nutnosti zavádět e-mobilitu postupně. Například pokud jde o standardizaci dobíjení a od toho odvislé technologie infrastruktury, je trh stále ve vývinu. Zvolit jednu technologii a zavést ji hned ve velkém rozsahu by se mohlo stát velmi nákladnou slepou uličkou. Po vzoru západních metropolí chce TILI proto doporučit postupné testování vozidel a infrastruktury více typů.

>>E-mobilita je více než pouhé zavedení šetrného vozového parku a instalace několika stojanů. To by mělo být cílem první pilotní fáze. Pokračovací fáze však musí vést k omezení dopravy v centru, možnému zavedení car-sharingu (sdílení vozidel podobně, jako se to již děje v některých městských částech Prahy s bicykly) či k vytvoření tzv. chytré sítě (Smart Grids) a skrze ni i k využívání přebytků energie akumulované v bateriích elektromobilů, které budou sloužit v síti jako obnovitelné zdroje energie,<< dodává Tomáš Studeník a potvrzuje, že pilotní provoz v Praze bude mít dva hlavní cíle: Stát se příležitostí pro sběr ekonomických a technických dat pro účastníky projektu a zároveň seznamovat veřejnost s e-mobilitou v každodenním životě.

Čím pilotní projekt začne?

Nejprve půjde o sestavení seznamu konkrétních zájemců na straně nabídky a poptávky. Plánujeme zapojit přinejmenším desítku městských částí a několik strategických městem financovaných organizací typu technických a dopravních služeb. Jednáme i s řadou divadel či pražskou ZOO. Soukromníkům za zapojení a sdílení dat nabídneme některé z uživatelských výhod. Rozpočtové krytí bude z převážné části na straně magistrátu. Počet zapojené techniky bude ovlivněn i možností si ji kromě nákupu také pronajímat. Magistrát bude v obou případech přispívat až na polovinu nákladů. Předběžně počítáme se zapojením přinejmenším dvou desítek EV a dobíjecích stanic (DS). Velký důraz chceme klást na využití užitkových variant vozidel.

Vyhovuje rozvoji e-mobility u nás legislativa? A mohou pro e-mobilitu něco udělat i samotná města ?

Česká legislativa zatím na e-mobilitu zapomíná. Nástup e-mobility však mohou v lecčems usnadnit svými obecně závaznými vyhláškami i zastupitelstva. Tak třeba jednou z pobídek, kterou bychom rádi účastníkům pilotních projektů nejen v Praze rádi nabídli, je čerpat energii u DS zdarma, a zároveň tak získat parkovací místo. Diskutuje se též o tom umožnit elektromobilům používat autobusové pruhy či tramvajová tělesa.

Předpokládám, že jako propagátoři e-mobility nebudete zásadně ani proti jiným ekologickým pohonům v dopravě...

To rozhodně nebudeme. Důraz klademe na ekologičnost a návaznost. E-mobilita by dále neměla být pouze o dvoustopých vozidlech - existuje už totiž značná nabídka propracovaných jednostopých elektrokol a elektromotocyklů. Komplexnost e-mobility bych viděl zejména ve vyhrazení center měst těmto způsobům dopravy.

Jak velké musí být město, aby se v něm mohlo uvažovat o reálném, ekonomicky akceptovatelném projektu e-mobility?

Velikost města nehraje takovou roli. Jde spíše o to určit si priority a mít odhodlání vymýtit problémy místního znečištění z dopravy. Popelářský vůz vzbudí v neděli ráno stejný počet obyvatel v Praze i v pártisícové obci, nezávisle na výši rozpočtu obou těchto sídel. Provoz osobního EV je proti běžnému vozidlu 4-5krát levnější. Po rozpočítání vstupních nákladů vám vyjdou stejná nebo o něco lepší provozní čísla než v případě spalovacích verzí. Navíc, zatímco ceny paliv stále porostou, ceny lithiových baterií už dnes závratně padají. Co do přípravy na e-mobilitu bych zastupitelům hlavně doporučil přistupovat k ní koncepčně a vypracovat si komplexní model na míru dané obce. TILI se letos zaměří především na oslovení krajských měst. Přesto se nebudeme bránit nabídnout koncepční e-mobilitu i menším sídlům. Vedle studie proveditelnosti umíme zajistit i vypracování podmínek k využití dotací z EU.

Kdy pilotní projekt v Praze skončí a kdy by se tam mohly elektromobily využívat už ve větším měřítku?

Kvůli neschopnosti automobilek dostát objednávkám z celé Evropy odhadujeme, že se pilotní projekt prodlouží do druhé poloviny roku 2011. Budou-li pražský magistrát a všichni podílníci projektu spokojeni, jsem si jist, že pro rok 2012 budeme moci nastartovat další ambicióznější fázi. Důležitým prvkem vedle schopnosti komunikovat úspěchy projektu bude i schopnost vypořádat se s nastalými problémy. Je to pilotní projekt a bylo by bláhové se domnívat, že žádné nenastanou. Právě proto se však pražský magistrát rozhodl vydat rozumnou cestou testovacího provozu, aby možné omyly a přešlapy byly podchyceny hned v počátku.

Městský elektromobil italské značky Tazzari už na území Prahy jezdí v běžném provozu. Dosahuje nejvyšší rychlosti až 100 km/h a na jedno nabití ujede 150 km.

FOTO: ARCHIV TILI

Tomáš Studeník: Zejména v prvních fázích projektu chceme klást důraz na využití užitkových variant elektromobilů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí