zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zakázka přispěla k rozšíření znalostí ekologických zemědělců

12.01.2011
Zemědělství
Biopotraviny
Zakázka přispěla k rozšíření znalostí ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců za přispění Bioinstitutu, o.p.s. a Spolku poradců EPOS před nedávnem uzavřel zakázku: Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, kterou financovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Díky zakázce několik stovek zemědělců absolvovalo vzdělávací semináře a praktické ukázky zpracování biopotravin a mělo možnost získat řadu informačních a vzdělávacích materiálů nejen o ekologických statcích, ale i o zpracování bioproduktů. Množství ekofarem bylo vybaveno informačními místy a panely pro veřejnost. V neposlední řadě byla vypracována a praxí ověřena metodika pro zvyšování životní pohody hospodářských zvířat.

Vzdělávací část zakázky byla zaměřena na pořádání seminářů a exkurzí do provozů faremní výroby potravin. Od zahájení zakázky v roce 2008 proběhlo celkem 40 seminářů a praktických exkurzí, kterých se zúčastnilo více než 800 ekologických i konvenčních zemědělců a dalších zájemců. Znalostní databáze prezentací z proběhlých seminářů je elektronicky k dispozici na www.pro-bioprojekt.cz.

"Jsme rádi, že jsme mohli ekologickým, ale i konvenčním zemědělcům představit aktuální či opomíjená témata, jako je například faremní zpracování masa, bylin, nové odbytové možnosti biopotravin či kontroly podmíněnosti. A pochopitelně nás těší, že zemědělci o semináře a zejména praktické exkurze do provozů faremního zpracování projevovali velký zájem. To jasně hovoří o tom, že tuzemští ekozemědělci mají chuť produkovat vlastní biopotraviny v té nejvyšší kvalitě." řekla manažerka svazu PRO-BIO Kateřina Nesrstová.

Zakázka dále podpořila rozvoj sítě modelových ekologických hospodářství s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí či faremním zpracováním. Do této sítě se zapojilo 11 ekozemědělců. Subdodavatel zakázky Bioinstitut, o.p.s. vytvořil pro členy informační tabule a letáky, které vysvětlují principy ekologického zemědělství v interakci s okolní přírodou a krajinou. V celkem sedmi podnicích byla vybudována a vybavena informační místa, která zároveň slouží jako prostory pro pořádání vzdělávacích a osvětových akcí.

"Prostřednictvím informačních míst, tabulí, letáků a zejména osobním kontaktem se spotřebiteli i novými zájemci o ekologické hospodaření předávají modelové podniky své zkušenosti s šetrným hospodařením v krajině a faremním zpracováním. Na vlastním příkladu tak ukazují multifunkčnost ekologického hospodaření," hodnotí význam sítě modelových podniků Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu, o.p.s.

Rozvoj faremního zpracování bioproduktů dále v rámci zakázky podpořil Bioinstitut, o.p.s. vydáním 4 praktických příruček o produkci a zpracování vybraných bioproduktů. Příručky byly zpracovány za přispění celé řady odborníků z různých oborů a představují praktického průvodce všech ekozemědělců, kteří chtějí dovést svou produkci až do konce.

Další ze zapojených subdodavatelů Spolek poradců v ekologickém zemědělství (EPOS) v rámci zakázky zkoumal úroveň životní pohody zvířat na vybraných ekologických hospodářstvích a navrhoval metodiku, podle níž bude monitorována úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat. Současně vypracoval návrh opatření, která přinesou další zlepšení životní pohody zvířat na ekofarmách.

Veškeré podrobnosti o aktivitách a výstupech zakázky jsou volně dostupné na webových stránkách www.pro-bioprojekt.cz. Zakázka byla financována Ministerstvem zemědělství České republiky.

Kontaktní osoba
Andrea Vizinová
Koordinátor zakázky
Tel.: 583 216 609
Mail: andrea.vizinova@pro-bio.cz
www.pro-bioprojekt.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí