zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozhodnutí Ústavního soudu

25.02.2011
Odpady
Urbánní ekologie
Z rozhodnutí Ústavního soudu

Zákon přesně vymezuje postup pro případ, kdy poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, aniž by poskytoval obcím prostor pro jinou úpravu tohoto postupu.

Nález Ústavního soudu ze dne 10. srpna 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 18/2004, č. 8/2005, číslo 11/2006, č. 4/2007 a č. 3/2008 (publikovaný pod číslo 286/2010 Sb.)

Ústavní soud návrhu vyhověl.

Právní věty nálezu: Obec může upravit pouze hmotněprávní podmínky pro výběr místních poplatků, není však oprávněna zasahovat do otázek procesních. Ty se řídí zákonem číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákon o místních poplatcích v ustanovení § 11 odst. 1 stanoví, že obec vyměří poplatek platebním výměrem, je tím jednoznačně určena forma rozhodnutí, kterým může být povinnost úhrady uložena pro případ, že místní poplatek nebyl řádně zaplacen. Obec nemůže v obecně závazné vyhlášce upravit jiné způsoby vyměření, neboť k tomu nemá zákonem svěřenou pravomoc.

Zákon tedy přesně vymezuje postup pro případ, kdy poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, aniž by poskytoval obcím prostor pro jinou úpravu tohoto postupu.

Pokud tedy napadené ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové č. 8/2003 (po změně provedené vyhláškou č. 11/2006) stanoví, že >>Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku bez předchozí výzvy poplatek platebním výměrem nebo dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ...<<, upravuje podmínky postupu při vyměřování poplatků nad rámec stanovený zákonem o místních poplatcích a zavádí způsoby, které uvedený zákon neupravuje.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí