zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kuriozita v ČVUT: Podzemní výukové centrum u Čeliny

09.07.2011
Ekologická dovolená, cestování
Ekologické vzdělání a výchova
Geologie
Hydrogeologie
Kuriozita v ČVUT: Podzemní výukové centrum u Čeliny

Podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef) je velmi zajímavé pracoviště Stavební fakulty ČVUT, které bylo otevřeno v červnu 2007. Pracoviště se nachází v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíž obce Čelina na Příbramsku.

Podzemní výukové středisko Josef

štola Josef

UEF Josef slouží zejména k výuce studentů ČVUT s možností využití i pro jiné vysoké školy. Další významnou náplň jeho činnosti tvoří výzkumná činnost a spolupráce s podnikatelskou sférou. Svým zaměřením je UEF Josef jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.


Projekt střediska je inspirován obdobnými podzemními pracovišti v USA i Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vysokými školami zajišťují vysokou úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmínkách, přispívají k rozvoji výzkumné činnosti a napomáhají užšímu propojení vysokoškolských pracovišť s praxí.

areál UEF Josef

UEF Josef se otevírá i pro veřejnost

Prohlídky štoly Josef se konají:

  • od 1.4. do 30.6. - vždy v sobotu v sudém kalendářním týdnu od 10.00 do 13.00.
  • od 1.7. do 31.8. - vždy ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu od 12.00 do 14.00 a vždy v sobotu v sudém kalendářním týdnu od 10.00 do 13.00.
  • od 1.9. do 30.9. - vždy v sobotu v sudém kalendářním týdnu od 10.00 do 13.00.

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. Poslední prohlídka začíná nejpozději 60 minut před ukončením provozní doby.

Vstupné: 50 Kč (děti do 15 let, studenti, důchodci 25 Kč)

Do štoly doporučujeme si vzít pevnou obuv a teplé oblečení (stálá teplota + 8 °C).

Podzemní výukové středisko Josef je situováno v bývalé průzkumné štole Josef, jejíž ražba souvisela s geologickým průzkumem zlatonosných ložisek. Díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR (majitel podzemního díla), obce Chotilsko a společnosti Metrostav se Fakultě stavební ČVUT v Praze podařilo vyřešit a splnit všechny podmínky nutné pro zprovoznění střediska. Oficiální otevření proběhlo v červnu 2007.

Popis štoly Josef

Štola se nachází přibližně 50 km jižně od Prahy mezi obcemi Čelina a Smilovice u Slapské přehrady. Tato lokalita byla vybrána, protože ze všech uvažovaných možností nejlépe vyhovuje požadovaným kritériím:

  • snadná dosažitelnost od Prahy
  • finanční dostupnost (pořizovací cena, náklady na provozování)
  • pestré (nemonotónní) geologické prostředí
  • možnost rozšiřovat podzemní části pracoviště
  • perspektiva vybudování moderního zázemí

Důlní dílo Josef je součástí zlatorudního revíru Psí Hory. Horninové prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanické a vulkanosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryolity, tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly) - podrobněji viz kapitola Geologie v okolí štoly.

Průzkumná štola prochází ssv. směrem napříč horninovým masivem Veselého vrchu. Celková délka páteřní štoly je 1836 m, příčný průřez má velikost 14 až 16 m2. Výška nadloží je 90-110 m. Ze vstupních portálů jsou souběžně vedeny dva tunely délky 80 m o průřezu 40 m2.

Na páteřní průzkumnou štolu navazují další liniová průzkumná díla s četnými rozrážkami sledujícími rudní struktury s napojením do dalších 2 pater. Celková délka chodeb dosahuje téměř 8 km. Převážná většina (kolem 90 %) výlomů není vystrojena. Konec páteřní štoly je propojen 110 m vysokým nevystrojeným větracím komínem s povrchem terénu.

V současné době je zrekonstruováno prvních 600 m podzemních chodeb v západním čelinském pásmu (viz plánek). Do budoucna se plánuje zpřístupnění zbylých částí štoly a vybudování moderního povrchového zázemí (rekonstrukce stávající budovy pro administrativní servis, ubytovací kapacity, dílny a laboratoře).

Technická data:

Celková délka chodeb 7 853 m
Délka páteřní štoly 1 835 m, profil 14-16 m2
Celková délka ostatních chodeb 6 018 m, profil 9 m2
Výška nadloží 90-110 m

Geologie v okolí štoly

Geologie v okolí štoly

Štola Josef byla vyražena jako součást průzkumných prací ve zlatonosném rudním revíru Psí hory. Rudní revír Psí hory se rozprostírá převážně v proterozoických, více než 600 milionů let starých, horninách tzv. Jílovského pásma, do kterých později během variského vrásnění pronikly granitoidy Středočeského plutonu.Více informací na:http://www.uef-josef.eu/stola-josef

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí