zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

29.06.2011
Odpady
Sanace, staré zátěže
Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí  a mělo by přestat

Nové rozbory ukázaly, že sedimenty z Lampertického potoka a ryby v něm jsou zatíženy celou škálou toxických látek. V sedimentační nádrži na horním toku Lampertického potoka se našly nejvyšší koncentrace perfluorovaných látek ze všech zkoumaných sedimentů z celé republiky.

V sedimentech z Lampertického potoka se tyto látky neobjevily v závažných koncentracích. "Mnohem hůře však potoční sedimenty dopadly z hlediska obsahu hexachlorbenzenu (HCB), polychlorovaných bifenylů (PCB) a DDT. V případě HCB jde o nejvyšší hodnoty naměřené v sedimentech ze 14 sledovaných lokalit v povodí Labe a hodnoty PCB jsou v lampertickém vzorku třetí nejvyšší," shrnul závažné zjištění RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika a spoluvedoucí kampaně Člověk a voda.

Koncentrace HCB naměřená v sedimentu z Lampertického potoka je ze sedimentů odebraných v povodí Labe jednoznačně nejvyšší a desetinásobně vyšší než cílová hodnota pro sedimenty stanovená Mezinárodní komisí na ochranu Labe (MKOL). Pro PCB byla podobně vysoká koncentrace zjištěna v sedimentu z Pardubic-Rosic. Pro některé kongenery PCB převyšují koncentrace v sedimentu z Lampertického potoka 2,5x cílovou koncentraci pro sedimenty stanovenou MKOL.

Nejpravděpodobnějším původcem znečištění vodních ekosystémů je zavážení důlních děl odpady, především čistírenskými kaly a dalšími průmyslovými odpady. Vyplývá z toho, že ukládání odpadů do dolů v okolí Lampertic má negativní dopad na sedimenty v povrchových vodách, ze kterých se mohou toxické látky dostávat do vodních organismů a kontaminovat potravní řetězce.

Do bývalého hlubinného Dolu Jan Šverma ukládala směs odpadů firma Gemec Union. "V této lokalitě není žádná jiná průmyslová činnost než aktivity firmy Gemec Union. Dnes představené analýzy dokazují, že společnost Gemec Union by nadále neměla využívat odpady pro účely rekultivace vytěžených černouhelných dolů," doporučil Jiří Jirásek, radní a předseda Komise pro životní prostředí Města Žacléř.

Bývalý černouhelný důl je již odpady zavezen a odpady se nyní ukládají do nově otevíraných lomů a na bývalý kalový rybník, tedy již pod povrchem či přímo na povrch. Letos v květnu firma požádala o posouzení vlivů rozšíření lomu Žacléř na životní prostředí.

"V polovině června dal Královéhradecký krajský úřad našemu městu zapravdu v tom, že posouzení vlivu záměru na životní prostředí je nutné zpřísnit. Je nutné prověřit použití různých materiálů při ukládání do dolů, je nutné aktualizovat posudek na vodní poměry v území a zpřesnit monitoring čistoty vod. Současně by měl být znovu přehodnocen dopad veškeré činnosti firmy Gemec Union v okolí Žacléře na životní prostředí. Město Žacléř je jednoznačně pro ukončení této činnosti," uvedl Jiří Jirásek.

"Na vyhodnocení přítomnosti většiny toxických látek ve vzorku ryb ještě čekáme, ale z dosavadních výsledků víme, že se v nich objevily koncentrace PFC na úrovni 5,2 ug/kg živé váhy. Jedná se sice o průměrnou hodnotu z 50 analýz, ale vezmeme-li v potaz, že jde o horskou oblast, nelze nad ní mávnout rukou," konstatoval Petrlík. Jedná se o koncentrace srovnatelné se vzorky z Labe ve Štětí.

Rozbory sedimentů z Lampertic a okolí byly součástí analýz vzorků sedimentů a ryb z různých lokalit z celé České republiky. Jednalo se o jednu z posledních aktivit projektu "Voda živá", který se v rámci sdružení Arnika stal součástí širší kampaně "Člověk a voda" a trval rok a půl. Jeho součástí je také vydání knihy "Voda živá", stejnojmenná soutěž pro středoškolské studenty a žáky druhého stupně základních škol a řada dalších aktivit.

Tisková zpráva Arniky - programu Toxické látky a odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
4. 2020
3.4.2020 - Seminář, školení
Praha, EA hotel Populus
7
4. 2020
7.4.2020 - Seminář, školení
Praha, Hotel Tristar - Congress
CHEMELEONI s.r.o.
21
4. 2020
21-22.4.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí