zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncepce PRO / ECO / LOG - profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku

23.08.2011
Odpady
Ovzduší
Voda
EMS
Firemní ekologie
Havárie
Chemické látky
IPPC
Koncepce PRO / ECO / LOG - profesionální služby pro podnikovou ekologii a logistiku

Systém PRO / ECO / LOG je komplexním řešením podnikové ekologie pro podniky o velikosti 20 až 250 zaměstnanců.

Koncepce PRO / ECO / LOG je vhodná zejména pro:

 • průmyslové podniky
 • farmaceutické výroby
 • zemědělské podniky
 • facility management
 • potravinářské provozy
 • a další podniky


Základní činnosti systému

Ve struktuře komplexního systému PRO / ECO / LOG jsou obsaženy všechny činnosti a dokumenty, které jsou nutné pro zajištění enviromentálního hospodaření.

Koncepce zároveň využívá materiálů a postupů, které odpovídají dlouholetým zkušenostem ECO - F a.s. s jednotlivými oblastmi podnikání menších a středních firem.

Klient tak získává originální a pro svoje potřeby zcela upravený systém podnikové ekologie, který využívá osvědčené metody dozorových služeb pro daný obor, a to za minimálních nákladů.

Proč si zvolit právě koncepci PRO / ECO / LOG?

 • efektivní zajištění agendy, kterou musí vést každá společnost v oblasti podnikové ekologie
 • na míru "ušitý" systém, který odpovídá požadavkům a potřebám klienta
 • využití ověřených standardů systému pro danou oblast a s tím související úspora nákladů
 • jednotný systém pro všechna pracoviště klienta
 • využití moderních technologií pro zjednodušení procesů
 • maximální finanční efektivita
 • operativní asistenční služby po celé ČR


Oblasti pokryté PRO / ECO / LOG

Nakládání s odpady Přednostní využívání odpadů před jejich odstraňováním, kompletní zpracování dokumentace, odběr a rozbor vzorků odpadu, školení pracovníků, vybavení shromaždiště a skladu odpadů, program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě.

Ochrana vod Opatření vedoucí ke snížení produkce a znečištění vypouštěných odpadních vod, zajištění podmínek odběru podzemních i povrchových vod, odběr a rozbor vzorků dle vodoprávního rozhodnutí a zpracování kompletní dokumentace.

Ochrana ovzduší Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, opatření vedoucí k omezování vypouštění emisí, zajištění měření emisí, zpracování podkladů pro vyměření poplatků, zpracování kompletní dokumentace a předcházení emisí regulovaných látek.

Chemické látky a přípravky Školení pracovníků o zásadách bezpečného zacházení s nebezpečnými látkami a přípravky, zpracování dokumentace a plnění dalších povinností dle zákona o chemických látkách a přípravcích a REACH.

Obecná ekologie Zařazení objektu do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií, zajištění likvidace havárií, účast na přípravách, zpracování investičních záměrů, provádění ekologických auditů.

Integrovaná prevence Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (podle přílohy č.1 vyhlášky 554/2002 Sb.), zajištění podmínek provozu dle integrovaného povolení.

Další služby Zavádění systému řady ISO 9 000, 14 000 a 18 000 vč. provádění interních auditů, poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, poradenská činnost v dopravě a ADR.

Službu PRO / ECO / LOG Vám přináší společnost ECO-F a.s. - www.ecof.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí