zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Karpaty - maďarská část

05.11.2011
Příroda
Hydrogeologie
Karpaty - maďarská část

Ať se to zdá a nebo ne, na Maďarsko připadlo z celkové rozlohy Karpat více než na Českou republiku. Sice jen asi o jedno procento, ale v Maďarsku se nacházejí 4% z celkové rozlohy Karpat. S výškami to již tak slavné však není. Nejvyšší vrchol Kékes v pohoří Mátra dosahuje výšky pouhých 1 014 metrů.

Aggtelek je značně rozsáhlou krasovou oblastí, která se táhne kolem hranice se Slovenskem. Jde o jeden z nejhodnotnějších přírodních celků Maďarska, o jehož významu svědčí i to, že byl na jeho území vyhlášen národní park Aggtelek. Tato oblast je jakýmsi pokračováním známého Slovenského krasu.

Povrch této oblasti je obdobou Slovenského krasu. S tím je spojen dokonce v podzemí! Ano jde o jeskynní systém Domica-Baradla. Baradla jsou mohutným jeskynním systémem, jehož dosud známá délka činí necelých 25 kilometrů! Nachází se zhruba mezi obcemi Aggtelek - Égerszök - Jósvafö. Jeskynní systém Baradla je světoznámý. Snad i díky tomu, že se tady nachází prý největší stalagmit na světě. Tento obří krápník dosahuje úctyhodné výšky 25 metrů! Největším dómem je tzv. Síň obrů. Je to 200 metrů dlouhý a asi 40 metrů vysoký podzemní dóm. Od jeskynních prostorů na slovenské straně (Domica) jsou tyto jeskyně odděleny pouze mříží.

Baradla však nejsou jediným jeskynním systémem v této oblasti. Za zmínku stojí i Szabadság, asi 10 kilometrů dlouhý jeskynní systém. Obě jeskyně jsou veřejnosti přístupné, mají dobré přístupové chodníky i kvalitní osvětlení. V Aggteleku není zajímavé pouze podzemí, ale také samotný povrch. Celá oblast je zpřístupněna systémem dobře značených turistických chodníků. Samozřejmostí jsou informační tabule, lavičky a další zařízení pro turisty.

Borzsony.Toto u nás vcelku neznámé pohoří nalezneme severně od Dunaje. Významným turistickým centrem je město Nagymaros, ležící v blízkosti hranic se Slovenskem. Toto město je již naopak velice dobře známo, vzpomeňme jen vlekoucí se spory o výstavbu vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros. Zapomenout ale nesmíme ani na město Ostrihom na březích Dunaje. Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří je Csóványos (939 m). Výška, kterou by v těchto místech čekal asi jen málokdo, navíc, když pohoří se vynořuje jakoby z vln mohutného toku Dunaje. Dalšími významnými vrcholy tohoto pohoří je Nagyhideg-hegy (865 m) či Hagyes-tetö (481 m).

Pohoří je ze severu a západu ohraničeno řekou Ipeľ, kterou sleduje slovensko - maďarská hranice. Z jihu je ohraničeno řekou Dunaj a na východě sousedí pohoří Börzsöny s pohořím Cserhát. Jednou z největších turistických atrakcí tohoto pohoří je zřícenina hradu Drégelyvár. Opomíjen však není ani nejvyšší vrchol pohoří a řada dalších míst. Pohoří je častým cílem maďarských turistů. Je tady řada značených turistických cest, které procházejí těmi nejzajímavějšími místy. Z turistických atrakcí stojí za zmínku lesní dráha Kamence, která je jedním z největších lákadel této oblasti

Pohoří Bukk má ve srovnání se svou západní sousedkou vulkanického původu naprosto odlišný charakter. Pohoří je totiž vápencové a je tvořeno druhohorními sedimenty. Díky této skutečnosti tady nacházíme nejen bohatství povrchových útvarů, ale také útvarů v podzemí. Nalezneme tady četné jeskynní prostory bohaté na krápníkovou výzdobu, hluboké ve vápencích vyhloubené rokle, ponorné řeky, prameny a dokonce krasová jezera. Nejvyšším vrcholem celého tohoto pohoří náležejícího do Severomaďarského středohoří je Istállós-kö (959 m). Jen o pár metrů nižší je druhý nejvyšší vrchol Bálvány (956 m).

Bükk je nejrozlehlejším maďarským pohořím s rozměry zhruba 50x60 kilometrů a má charakter náhorní planiny. Podobně jako planiny na Slovensku ve Slovenském krasu. Za zmínku stojí ještě několik dalších vrcholů pohoří Bükk, které svou výškou překračují hranici 800 metrů. Jsou to Tar-kö (950 m), Három-kö (901 m) a Ördög-hegy (873 m). Z nich se otevírají fantastické pohledy na sousední Mátru a pak zejména k severu do nitra Slovenska. Na své si v této oblasti přijdou i milovníci historie. Nacházejí se tady totiž četné hrady. Jmenujme si např. Odorvár, Cserépvár či Dédesvár. Nejde se nezmínit o velice známých lázních - Miskolc-Tapolca, které mají evropský význam. Milovníkům vína je pak zajisté znám Eger, který je populární díky svým vinným sklepům. Za poslední si uveďme ještě lázně Lillafüred. Bukové hory vděčí za své pojmenování svému vegetačnímu krytu - bukovým lesům. Pro své jedinečné přírodní hodnoty byla část pohoří Bükk vyhlášena Národním parkem Bükk. Z turistických atrakcí tohoto pohoří je nutno jmenovat dvě lesní úzkorozchodné železnice.

Zempléni hegység (Zemplínské vrchy) jsou pokračováním Zemplínských vrchů ležících na Slovensku. Jde o vulkanické pohoří, které vzniklo teprve v třetihorách. Tento fakt nám naznačuje, že podklad pohoří tvoří zejména vulkanické horniny. Pohoří je také nazýváno Hegyalja či Tokajské vrchy.

Nejvyšším vrcholem je Nagy Milic - Veľký Milíč (896 m), který leží přesně na hranicích se Slovenskem a je tak zároveň jedním z nejvyšších vrcholů i na Slovensku ležících Slánských vrchů. V jeho blízkosti lze nalézt dodnes dobře patrné obranné zemní valy z arpádovského období. Pohoří je odvodňováno řekou Bodrog a Hornád (Hernád), které jsou hlavními přítoky Tisy v této oblasti. Zemplínské vrchy nejsou známy ani tak svými turistickými možnostmi, jak spíše jedinečným tokajským vínem. Tomu se na jižních a východních svazích tvořených úrodnými vulkanickými půdami daří. A když k tomu připočteme sluneční svit, je o zdejší úrodu vína postaráno. Nejvýznamnějším obdobím tohoto kraje se tak stává vinobraní...

Hlavním turistickým střediskem tohoto pohoří je město Tokaj. V jeho blízkosti, nad soutokem řeky Bodrog s Tisou, stával pevný hrad, který byl v minulosti centrem hnutí za svobodu v Maďarsku. Ať již v roce 1663, kdy se stal hlavním opěrným bodem Imricha Thökölyho, Františka II. Rákocziho či v letech 1848 až 1849, kdy zde Maďaři vyhráli rozhodující bitvu s rakouským vojskem. V pohoří nalezneme lesní železnici Palháza

Vcelku nízké pohoří patřící do karpatského oblouku. Jde o nízkou a značně členitou pahorkatinu, která dosahuje výšek 300 až 500 metrů. Nejvyšším vrcholem pohoří Cserhát je Naszály s výškou 652 metrů. Cserhát bychom mohli do češtiny přeložit jako Novohradské hory. Geologický podklad pohoří je tvořen vápenci a vulkanickými andezity. Jestliže pohoří nezaujme svými nadmořskými výškami, pak určitě zaujme množstvím hradních zřícenin jako je např. hrad Drégely, Hollókö či Nógrád. Na hranicích se Slovenskem stojí zřícenina hradu Somoskö (na Slovensku Šomoška - viz Cerová vrchovina). Hrady byly budovány ve 13. století, kdy měly bránit vpádu Tatrů, později byly využity při ochraně jižních oblastí Slovenska před vpády Turků.

Región pohoří Cserhát obývají Palóci, kteří se v minulosti smísili s Maďary a Kumány. Dodnes si zachovali řadu odlišných obyčejů a také značně odlišné nářečí. K největším turistickým magnetům Cserhátu patří přírodní muzeum v blízkosti hraničního přechodu nedaleko slovenského Lučence. V údolí zvaném Csapásvölgy byly nalezeny četné zkameněliny, ať již rostlin a nebo zvířat. Z těch nejzajímavějších nálezů si jmenujme zkameněliny četných stromů a nebo otisky nohou zvířat, která tuto oblast v minulosti obývala. Ať již šlo o nosorožce a nebo krokodýla...

Pohoří Mátra je součástí Severomaďarského středohoří. Nejvyšším vrcholem nejen celého tohoto pohoří, ale zároveň celého Maďarska je Kékes (1 014 m) (v některých pramenech se udává 1 018 metrů). Dalšími za zmínku stojícími vrcholy jsou Galyetetö (965 m) a Tóthegyes (812 m). Celé pohoří je sopečného původu, o čemž svědčí nejen řada rudných ložisek, ale také řada teplých minerálních pramenů, z nichž se řady využívá k léčebným účelům. Jmenujme si pro příklad velice známé lázně Parád, které leží na severních svazích Mátry pod nejvyšším vrcholem Kékes. Sopky jsou to relativně mladého původu, protože se celé toto horské pásmo zasahující až na Slovensko vytvářelo až během třetihor.

Povrch pohoří Mátra je pokryt hustými, zejména listnatými lesy. Z nejvyšších vrcholů se otevírají fantastické rozhledy nejen na velkou část jižního Maďarska směrem k Tise, ale také hluboko do slovenského vnitrozemí, zejména na Slovenské rudohorie. Pohoří je pro svou dobrou přístupnost, dobře značené trasy a dobré ubytovací podmínky velice vyhledávaným. Hřeben i nejvyšší vrchol jsou přístupné dokonce i pro motoristy. Nejvyhledávanějšími turistickými středisky v oblasti jsou Mátraháza, Mátraszentitsván, Galyatetö, Gyöngyöz a Parád. Z nich je nejznámější právě Mátraháza, neboť v její blízkosti se nacházejí nejlepší lyžařské terény celého Maďarska. Za zmínku stojí také rekreační středisko Mátrafüred. Z turistických zajímavostí si ještě uveďme vrch Hórakö, kde nalezneme Nygy-Sástó, což je nejvýše položené jezero v Maďarsku.

Fotografie na:http://www.karpaty.net/madarsko/madarsko.htm

ZDROJ: www.karpaty.net

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí