zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Školní zahrada, která stmeluje obec

26.02.2012
Ekologické vzdělání a výchova
Školní zahrada, která stmeluje obec

Základní škola ve Zbirohu (zhruba 2600 obyv.) svým projektem rozvoje školní zahrady >>Zahrada pro všechny - všichni pro zahradu<< přispívá k posilování komunitního života obce.

Na školní zahradě při ZŠ ve Zbirohu (okr. Rokycany) je živo. Zahrada je útočištěm zástupců živočišné a rostlinné říše, je tam místo i pro kompost či hřbitov odpadků (viz obr. vpravo). Potud tedy slouží výuce žákům školou povinným.

V teplejších měsících v průběhu školního roku však na zahradě lze zahlédnout i děti na prolézačkách a kolotoči. Jiné děti, jak chodí bosky po různých materiálech na hmatové stezce či ochutnávají jedlý les. Žáky v doprovodu učitele, jak odečítají hodnoty v meteostanici, která je připojená na internet a umožňuje přesněji předpovídat počasí. Další žáky, kteří se chystají prozkoumat naučnou stezku o místní chráněné krajinné oblasti. O přestávce si budou moci zalenošit v houpacích sítích nebo jít sportovat na školní hřiště.

U masivních dřevěných stolů lze zahlédnout maminky z mateřského centra při poslechu přednášky o biopotravinách, kterou si připravili nejstarší žáci školy. Po přednášce si posluchačky mohou půjčit domů literaturu k tématu z bioinformačního centra, které škola provozuje. Zahradu naštěvují i zahrádkáři, aby se podívali, jak se daří bylinkám, které žákům darovali do bylinkové spirály.

ZAČALO TO ZAPOJENÍM DO PROGRAMU ŠKOLA PRO ŽIVOT

Snaha vtáhnout více občany, rodiče i samotné žáky do běžného chodu školy se stala prioritou práce v ZŠ Zbiroh. A protože takový krok může být napoprvé náročný, stala se v březnu 2010 účastníkem programu Škola pro udržitelný život. Ten nabízí školám vzdělávání i metodickou podporu a pomáhá jim zapojovat místní komunity do školních projektů. Žáci i dospělí v nich společně plánují rozvoj své obce a zlepšování jejího prostředí. Garanty programu Škola pro udržitelný život jsou Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER.

Plánování zahrady proběhlo za významné a důležité účasti veřejnosti. Zapojily se do něj všechny skupiny, jichž se projekt týkal. Žáci s učiteli vytvořili dotazník, který vyplnilo celkem 246 respondentů, z toho 122 dospělých a 124 osob mladších 18 let. Vyplňovali jej rodiče, žáci, všichni učitelé včetně vedení, ostatní zaměstnanci školy a další organizace ve Zbirohu (mateřské centrum, skauti, ochránci přírody, ZUŠ, mateřská škola, rodiče budoucích prvňáčků, městský úřad). Po vyhodnocení dotazníku uspořádala škola veřejné plánovací odpoledne, kam přišly také maminky z mateřského centra, skauti a ochránci přírody.

ZALOŽENÍ A PODPORA MÍSTNÍCH PARTNERSTVÍ

Díky kvalitnímu zapojení veřejnosti získala škola od Nadace Partnerství finanční podporu na úpravu školní zahrady. Tím však spolupráce školy s okolím zdaleka neskončila. Na projektu se průběžně podílel také městský úřad ve Zbirohu a ostatní sdružení a instituce - např. Základní umělecká škola, Sdružení mladých ochránců přírody nebo Skautský oddíl. Místní obyvatele škola po celou dobu průběžně informovala o tom, jak se příprava vyvíjí a jak se s jejich názory nakládá, žáci pravidelně psali články do místního měsíčníku Zbirožsko.

Škola pamatovala i na to, aby do samotných prací co nejvíce zapojila místní obyvatele, firmy i řemeslníky. Všichni pak společně proměněnou zahradu oslavili při každoroční ekoshow. A hned od září 2011 začali pracovat na dalším projektu - rozšíření Bioinformačního centra do školní zahrady a na farmářské trhy.

Farmářských trhů se škola s podporou MěÚ Zbiroh zúčastnila v prosinci minulého roku. Žáci prodávali vypěstované bylinky a vyrobené přírodní výrobky. Nakupoval i starosta obce Jiří Pražský. Výtěžek získaný za tři prodejní dny ve stánku Bioinformačního centra ZŠ Zbiroh byl uložen do fondu žáků. O využití peněz z tohoto fondu rozhodují žáci (na školní zahradu si např. zakoupili sítě do branek).

PROMĚNY DALŠÍCH ŠKOLNÍCH ZAHRAD

Školní zahrady se ale proměňují i jinde. Během dvou školních roků (v období 2010 - 2012) umožnila Škola pro udržitelný život různé druhy úprav v zahradách 25 škol ve 12 krajích ČR. Díky programu se školy učí účinně zapojovat své žáky do promýšlení, plánování a řešení potřeb obce i okolí školy, komunikovat lépe s veřejností i prezentovat dění ve škole. Všechny zapojené školy pomáhají svým obcím a jejich obyvatelům k udržitelnějšímu rozvoji a navázání spolupráce, která se všem vyplatí.


ZUZANA ELIŠKA VESELÁ
Nadace Partnerství


Informace o programu Škola pro udržitelný život

Do programu se mohou přihlásit základní a střední školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Podmínkou zapojení je absolvování vzdělávacího kurzu pro pedagogy, komunitní zpracování plánu udržitelného rozvoje a banky projektů. Kurzy již probíhají a přihlásit se ještě lze, ale už jen v některých krajích. Na jaře 2012 by měla být vyhlášena výzva k podávání projektových žádostí pro školy zapojené do sítě Škol pro udržitelný život. Zapojené školy mohou získat také finanční podporu svých projektů. Více na www.skolaprozivot.cz.

AUTOR: ZUZANA ELIŠKA VESELÁ

Zahrabání odpadků na >>hřbitově<<.

Snímek zachycuje žáky ze ZŠ Zbiroh na školní zahradě při dosazování tzv. jedlého lesa.

FOTO: NADACE PARTNERSTVÍ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí