zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Měření kvality ovzduší v budovách je snadné

21.09.2012
Ovzduší
Ekologické stavění, bydlení
Zdraví
Měření kvality ovzduší v budovách je snadné

Člověk je i přes svůj kvalitní imunitní systém křehký tvor a snadno podléhá řadě vnějších vlivů. Příkladem může být kvalita ovzduší v průmyslových i obytných budovách, která má vliv nejen na lidské zdraví a pracovní výkony, ale také na pocit pohodlí a vnímání životního komfortu.

Kvalita ovzduší je široký pojem a zahrnuje vzájemný vztah mnoha různých veličin a ukazatelů - od teploty přes vlhkost a prašnost až po přítomnost bakterií a životu nebezpečných plynů. Důležité jsou nejen konkrétní naměřené hodnoty, ale také souvislost s konkrétním časovým okamžikem a místem.

Měření kvality ovzduší v budovách zahrnuje řadu oblastí a není zcela triviální záležitostí. Kvalita ovzduší souvisí s řadou norem a zákonných předpisů. V ČR jsou uplatňovány např. hygienické směrnice č. 46/1978 Sb., o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, a č. 64/1984 Sb., o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny. Známá je i norma ČSN 12 7040, o vzduchotechnických zařízeních a odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Jednotlivé předpisy určují mezní hodnoty pro konkrétní časová období, důležité je ale také zohlednění kumulativních hodnot skrze různá prostředí, ve kterých se konkrétní člověk vyskytuje.

Všudypřítomné částice

Příkladem důležitého vlivu na kvalitu ovzduší je prašnost - částice obsažené ve vzduchu. Prachové částice mají mnoho různých forem a zdrojů, od přirozených pylů rostlin, srsti zvířat a vzdušných bakterií až po uměle vytvořené, například skleněná vlákna, azbest a částice generované drcením a spalováním jako součástmi výrobního procesu. Nosem a horními cestami dýchacími projde přibližně polovina částic větších než 0,02 mm a do dolních cest dýchacích se dostane jen minimum částic větších než 0,005 mm, zbývá však mnoho nebezpečných částic, které se dostanou ještě dále do plic - například částice azbestu jsou menší než 0,003 mm!

Zažitá představa říká, že kvalita ovzduší je horší ve vnějším prostředí. Běžné jsou ale situace, kdy ovzduší vnitřního prostředí budovy je ve srovnání s ovzduším okolního prostředí znečištěno několikanásobně více. Příčiny nejčastěji souvisí s nedokonalou či žádnou údržbou systémů vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (tedy systémů HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning). Svůj podíl viny má také zanedbávání opakovaných měření, která by mohla odhalit změnu vnitřních i vnějších podmínek. V případě výskytu jedovatých či výbušných látek musí být pravidelná měření a dlouhodobá sledování samozřejmostí. To samé platí i pro takzvaná "čistá prostředí", kde kvalita ovzduší přímo ovlivňuje výrobní proces.

Doporučený scénář měření

První aktivitou vztaženou k měření kvality ovzduší v budovách je ověření, zda vůbec nějaký problém existuje. Iniciace měření probíhá na základě stížnosti osob. Každý člověk ale má jiný práh vnímání; přesto zdánlivě nepravděpodobné indicie se nesmí podcenit.

Měření kvality ovzduší v budově je nejčastěji založené na zjištění počtu částic konkrétních velikostí a lze jej rozdělit do několika kroků. Nejprve by měl být proveden průzkum vedoucí ke zjištění subjektivních ukazatelů - např. jak vážné jsou zjištěné alergické reakce a za jakých okolností se poprvé objevily. Prvotní průzkum by měl odpovědět na otázky vývoje události v čase a místě - zjištěný směr šíření je důležitým ukazatelem pro správné určení příčiny a předpovědi dalšího vývoje.

Ve druhém kroku se hodnotí historie budovy a zjistí odpovědi na otázky, kdy a jakými technologiemi byla postavena, zda proběhla rekonstrukce, došlo k nějakému poškození a zda v případě problémů byly odstraněny příčiny i následky (např. při čištění ventilačního potrubí je třeba provést i vyčištění prostor, do kterých je vedeno). Mezi zjišťované okolnosti patří vliv nejbližšího okolí, uplatňované postupy údržby i stav zařízení HVAC.

Třetí krok je zaměřen na fyzickou kontrolu budovy a ověření, zda existují nějaká na první pohled viditelná poškození či negativní vlivy. Může jít o plísně na zdech, unikající páry, položené koberce či čerstvé nátěry. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto kroku je nutné zohledňovat i okolnosti související s kvalitou ovzduší pouze nepřímo, jsou kladeny vysoké nároky na dosavadní zkušenosti techniků.

K měření pomocí přístrojů dochází až ve čtvrtém kroku. To by mělo být provedeno jak cíleně v návaznosti na zjištěné skutečnosti z předchozích kroků, tak i obecně na další látky a nepříznivé vlivy. Ideální je měření na různých místech včetně měření vně budovy, obvykle začíná na místě hlášeného incidentu a postupuje skrze jednotlivé zóny systémů HVAC směrem ven z budovy.

Komplexní vyhodnocení

Vyhodnocení jednotlivých kroků nemůže probíhat izolovaně a vždy představuje analytickou práci kombinující konkrétní výsledky s ohledem na aktuální situaci v budově a okolí. Jde tedy vlastně o řešení detektivky, které může usnadnit použití kvalitního měřicího přístroje.

Příkladem přístroje umožňujícího měření kvality ovzduší je měřič částic Fluke 985, doplněný například přístrojem na měření teploty, vlhkosti, rychlosti prodění vzduchu, CO i CO2 (Fluke 975).

Moderní měřicí přístroje umožňují přehlednou práci s aktuálními i historickými daty, kombinují různé pohledy v jednom zobrazení, podporují zvukový i vizuální alarm s uživatelsky definovanými mezními hodnotami a nabízí různé režimy práce čítačů. Výhodou je podpora měření v malém množství vzduchu s následnou interpolací na požadovaný objem a podpora odhalování náhodných výsledků / chybných měření. Samozřejmostí by měla být podpora kalibrace včetně nastavení dle konkrétních aplikovaných norem. Další zpracování měření kvality ovzduší v budově usnadňuje podpora komunikace měřicího přístroje s počítačem pomocí USB či ethernet rozhraní. Výsledky tak lze zpracovat na PC a pracovat s nimi jednoduše a dlouhodobě.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí