zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O úspěchu sběrného dvora rozhoduje vybavení a umístění

18.09.2012
Odpady
Urbánní ekologie
O úspěchu sběrného dvora rozhoduje vybavení a umístění

Sběrné dvory v městech a obcích jsou pevnou součástí systému nakládání s odpady. Před jejich budováním je vhodné konzultovat místní podmínky.

Díky sběrným dvorům se do materiálového toku odpadů dostávají i ty komodity, které není jinak možné sbírat do běžných kontejnerů v ulicích, tedy nebezpečné odpady, velkoobjemový a stavební odpad, pneumatiky a další. Podíl sběrných dvorů na celkovém objemu sebraného komunálního odpadu je proto značný a zvyšuje se dále jejich využíváním jako míst zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. (Podle údajů neziskové společnosti ASEKOL pochází z obecních sběrných dvorů a mobilních svozů 94 % celkové hmotnosti zpětně odebraného elektroodpadu.)

VELIKOST A UMÍSTĚNÍ

V posledních letech se sběrné dvory velmi často intenzivně budují s finanční podporou fondů Evropské unie. Například v Plzeňském kraji tak bylo vybudováno na 24 sběrných dvorů.

Pro efektivní fungování sběrného dvora je třeba, aby nabízel co nejkomplexnější služby. Tomu musí odpovídat dostatečný prostor dvora, kam lze umístit kontejnery s dostatečnou kapacitou pro umístění přijímaných komodit. Zároveň je však nutné rovněž poskytnout zázemí proškolené obsluze. V některých městech (za všechna jmenujme Ostravu) se proto rozhodli zrušit část menších a hůře vybavených sběrných dvorů, které nemohly občanům nabídnout dostatečné služby a byly málo využívány. Naopak se počítá s rozšířením těch zařízení, která jsou v tomto ohledu perspektivní.

Nutné je také dobře zvážit umístění sběrného dvora ve městě či v obci. Rozhodně se vyplatí sběrný dvůr situovat do prostoru dobře dostupného z obytné zástavby. Na druhé straně by však provoz sběrného dvora neměl tuto zástavbu příliš negativně ovlivňovat. Vyšší dopravní zátěž i obavy ze zápachu totiž bývají důvodem, proč obyvatelé v některých lokalitách někdy stavbu sběrného dvora ve svém sousedství odmítají. Umístění dvora zcela mimo zástavbu je však také nevhodné, a to hned z několik důvodů. Jednak občany odradí přílišná vzdálenost od dovozu odpadů, jednak odlehlá poloha nahrává možným krádežím, jimž se sběrné dvory často musejí bránit i instalací kamerových systémů. Ty však chrání i před další nepříjemností, a to když občané mimo pracovní dobu dvora odkládají odpady před vjezdem.

KOMPLEXNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Vybavování sběrných dvorů je jedním ze základních pilířů nabídky firmy Mevatec, která se touto činností zabývá nejen v České republice, ale i na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy.

Mezi základní vybavení většiny sběrných dvorů patří uzavřený mobilní eko sklad, sloužící k zabezpečení menšího množství nebezpečného nebo atraktivního odpadu, jako jsou staré oleje, kyseliny, drobné baterie, staré léky atd. Tyto eko sklady jsou mobilní, kompletně odvětrané, uzamykatelné, vybavené záchytnou vanou a roštovou podlahou v celé ploše. Dodávají se v různých standardních i nestandardních rozměrech. Velice rychle, jednoduše a levně řeší zázemí pro výše uvedené odpady bez použití stavebních prací, jež jsou nejen drahé, ale navíc také podléhají stavebnímu řízení, které stavbu prodlužuje a prodražuje.

Dalším výrazným prvkem vybavení jsou nejrůznější velkoobjemové kontejnery používané pro odpad typu vyřazené bílé techniky, použitých pneumatik, starého nábytku, odpadu ze zeleně atd. Dodávají se jak v provedení natahovacích, tak vanových kontejnerů. Mezi další základní vybavení patří kontejnery na akumulátory, zářivky, kontejnery na tříděný odpad, sudy a kontejnery na kapalné nebezpečné odpady, medicinální odpad atd.

Nedílnou součástí sběrných dvorů je manipulační technika v podobě vysokozdvižného vozíku, paletového vozíku nebo vozíku na sudy, univerzální váha na vážení odpadu, počítačové a SW vybavení.

To vše realizuje firma Mevatec nejen ze standardní nabídky, ale též připravuje vybavení na konkrétní požadavky klientů.

PORADENSTVÍ

Vzhledem k velice bohatým zkušenostem s vybavováním sběrných dvorů a mnoha, dnes již stovek realizací, je firma Mevatec schopna nejen kompletně vybavit sběrný dvůr, ale prostřednictvím svých obchodních zástupců po celé České republice poskytnout bezplatné poradenství v této oblasti, poradit s umístěním dvora i jeho vybavením tak, aby vyhovovala konkrétním požadavkům. Jiný sběrný dvůr (z hlediska kapacit i sbíraných komodit) totiž potřebuje menší vesnice, jiný si zvolí větší město. Na tyto místní zvláštnosti je nutné při plánování sběrného dvora brát zřetel, a ušetřit tak za nákup zařízení, které by pak nemuselo být dostatečně využíváno.

Rozhodně se vyplatí situovat sběrný dvůr do prostoru dobře dostupného z obytné zástavby. Na druhé straně by však provoz dvora neměl tuto zástavbu negativně ovlivňovat.


Sběrné dvory ve městech a obcích

Zřizují se na základě obecně závazné vyhlášky, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území daného sídla a jež má oporu v § 17 odst. 2 a § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí