zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Chemická legislativa aktuálně

13.09.2012
Chemické látky
Pozvánka na seminář Chemická legislativa aktuálně

Na semináři budou probrány změny v bezpečnostním listu na směsi. Tyto změny budou platné od 1. 12. 2012.

Dovolujeme si Vás pozvat na oblíbený seminář Chemická legislativa aktuálně, který se koná 17. října v Praze. Seminář se zaměřuje na nový chemický zákon, prováděcí předpisy a důležité novinky z posledních dní. Dále se seznámíte s formátem bezpečnostního listu, který bude od 1. prosince 2012 povinný - jak postupovat při jeho tvorbě nebo revizi?

Seminář je určen pro

Všechny osoby dotčené nařízením REACH, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, výrobce nebo dovozce přípravků i distributory a další zájemce o tuto problematiku.

Cíl semináře

Česká chemická legislativa i legislativa evropská se neustále vyvíjí, seminář bude zaměřen na aktuální novinky a aktuální vývoj v REACH a CLP.

Obsah semináře

1. Nový chemický zákon a prováděcí předpisy - stručný souhrn nejdůležitějších změn a povinností, vztah zákona k REACH a CLP

2. Formát bezpečnostního listu na směsi, který bude povinný od 1.12.2012

  • obecné povinnosti vyplývající z nařízení 453/2010 a návodu vydaného agenturou ECHA
  • jak postupovat při tvorbě (revizi) stávajícího listu krok za krokem
  • dobrovolné značení celé směsi podle CLP a s tím související povinnosti

3. Novela nařízení CLP 286/2011 s platností od 1. 12. 2012, co to znamená pro běžného uživatele a jaké z ní vyplývají povinnosti.

4. Důležité novinky v legislativě k datu přednášky (stav novely 258/2000 - pokyny pro nakládání, atd...)

  • Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi,
  • Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.

Dotazy a diskuze

Časový harmonogram semináře

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - přestávka s občerstvením

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - přestávka s občerstvením

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Hana Krejsová
Vystudovala VŠCHT v Pardubicích obor fyzikální a analytická chemie. Již více jak 20 let pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích. Věnovala se chemické informatice, tj rešeršemi a vyhledáváním informací o chemických látkách hlavně v oblasti toxicity a účinků na životní prostředí. Posledních cca deset let se zabývá chemickou legislativou, zákonem o chemických látkách a souvisejícími předpisy, klasifikací látek a přípravků, bezpečnostními listy. Intenzivně se věnuje nařízení REACH, biocidům a připravovanému předpisu GHS.

Termíny a přihláška

Datum Čas Místo Zkratka Cena
17.10.2012 9:00 - 14:00 Praha SM03116 2970 Kč + 20 % DPH Závazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí