zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Porovnání nákladů na spotřebu tepla v domácnosti

23.12.2012
Vytápění, zateplení
Porovnání nákladů na spotřebu tepla v domácnosti

Srovnávat výhodnost jednotlivých způsobů vytápění rozhodně nemůžeme jen podle ročních nákladů na palivo, což si uvědomuje málokterý občan.

Pokud se chceme podívat na reálná čísla, je potřeba započítat vedle spotřeby paliva (používaného na vytápění a ohřev vody) i postupnou amortizaci pořizovacích nákladů, včetně dalších položek. Pro modelové porovnání počítáme pro byt o ploše 70 m2 s průměrnou spotřebou 10 MWh se započítáním daně z přidané hodnoty.

Jak si tedy teplo u nás stojí? Řada porovnání nákladů zapomíná na promítnutí průměrné roční účinnosti jednotlivých způsobů vytápění do konečné spotřeby. Dálkové teplo (teplárny) a elektřina mají víceméně 100% účinnost - domácnost spotřebuje jen 10 MWh. U pevných paliv se však pohybuje účinnost kotlů od 55 % (klasické roštové) po 80 % (nové automatické nebo zplyňovací kotle). Konečná spotřeba tak činí 18,2 MWh, nebo jen 12,5 MWh energie v palivu, u nových kotlů je až o třetinu nižší a stejně se snižují i palivové náklady.

V případě zemního plynu je tomu jinak. Účinnost je sice vyšší, ale nikoliv 100%, jak často uvádějí prodejci kondenzačních plynových kotlů. V čem je klička? Energetický obsah plynu se totiž udává v takzvaném spalném teple. Účinnost kotle se však vztahuje k výhřevnosti paliva, která je zhruba o desetinu nižší, protože nepočítá s využitím tepla ve vodní páře ve spalinách vypouštěných komínem. A jednotková cena je pak samozřejmě zdánlivě nižší. (V porovnání je účinnost plynového kotle vztažena ke spalnému teplu.)

Naše porovnání rovněž započítává rozhodující provozní náklady jednotlivých způsobů vytápění. Zatímco u dálkového tepla jsou víceméně všechny náklady již započítány do konečné ceny tepla, u ostatních je nezbytné do kalkulace přičíst cenu kotle, elektřiny na jeho provoz, každoroční údržby, servis a revize.

Nejhůře vycházejí plynové kotle. Málokdo ví, že plynový kotel patří mezi největší žrouty elektřiny v domácnosti. Zatímco nová lednička ročně spotřebuje 150 kWh, mrazák 220 kWh a myčka nádobí 250 kWh, plynový kotel až 400 kWh. V peněženkách spotřebitele se tedy jedná o dalších 2000 korun.

Kromě tepla z tepláren je do nákladů na teplo potřeba započítat i investici, tedy nákup a instalaci kotle. Ročně by to měla být zhruba 1/15 pořizovací ceny. Vychází se z toho, že kotel vydrží při dobrém zacházení a pravidelném servisu 15 let.

Nejlevnější cestou pro spotřebitele jsou klasické uhelné kotle, jejichž cena začíná na 20 000 Kč. Cena akumulačních kamen, kvalitního kondenzačního plynového kotle či moderního kotle na uhlí nebo dřevo se může blížit až 100 000 Kč (v našem porovnání počítáme se střední hodnotou ceny kotlů).

Z tabulky také vyplývá, že sofistikovanější zařízení mají sice vyšší investiční náklady, ale během své 15leté životnosti v konečném součtu zaplatí spotřebitel s "chytřejším" kotlem za vytápění méně. A nejde jen o uživatelský komfort a výrazně nižší spotřebu paliva, ale samozřejmě také o emise znečišťujících látek.

Jaký způsob vytápění byl tedy pro spotřebitele v roce 2012 nejvýhodnější? Při respektování všech nákladů na energii spotřebovanou v bytě se stal vítězem zplyňovací kotel na černé uhlí (za rok 17 266 Kč, v ceně však není zahrnuta práce topiče). Pro bytový dům nebo panelák pak dodávka tepla z uhelné teplárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s průměrnými ročními náklady 17 820 Kč. Levnější než teplo z tepláren nabízejí pouze individuální kotle na pevná paliva, které jsou pro použití v bytových domech a panelácích ovšem nevhodné.

Kromě zvýšení daně z přidané hodnoty zatíží v roce 2013 cenu tepla z tepláren první nákup emisních povolenek. Aby bylo měřeno všem stejně, chystá se od roku 2014 zavedení uhlíkové daně. Ta by nově zdanila paliva jednotnou sazbou za vypuštěnou tunu emisí skleníkových plynů.

Různá paliva při pálení emitují různé množství skleníkových plynů. Proto by bylo například více zdaněno uhlí než zemní plyn. V reálu by tuto složku platily pouze zdroje mimo systém emisního obchodování, tedy menší výtopny a samozřejmě domácnosti, které povolenky nenakupují.

Přehled ostatních investičních a provozních nákladů na jednotlivé typy vytápění

Ostatní náklady u dálkového tepla

Nejlevnější uhelné komunální i závodní teplárny a elektrárny s dodávkou tepla nabízejí teplo v ceně kolem 400 Kč/GJ. Všechny investiční i provozní náklady jsou již započteny v ceně tepelné energie, kterou platí koneční odběratelé /domácnosti, firmy a živnostníci.

Ostatní náklady při topení zemním plynem

Účinnost spalování je vztažena k výhřevnosti, nikoliv ke spalnému teplu (stejné výchozí podmínky s ostatními způsoby vytápění).

Investiční náklady na rok (15letý provoz):

- atmosférický kotel 2000 Kč (30 000 Kč),

- nízkoteplotní kotel 3667 Kč (55 000 Kč),

- kondenzační kotel 5333 Kč (80 000 Kč).

Roční provozní náklady:

kontrola komínu 300 Kč + revize kotle 1000 Kč + elektřina na provoz 2000 Kč = 3300 Kč

Ostatní náklady při topení elektřinou

Z ceny za celkovou spotřebu elektřiny 12 500 kWh (9720 kWh teplo a TUV + 2000 kWh běžná spotřeba) jsme odečetli částku za běžnou spotřebu v tarifu D02d.

Investiční náklady na rok (15letý provoz):

- akumulační kamna 6666 Kč (100 000 Kč),

- přímotopy 2666 Kč (40 000 Kč).

Roční provozní náklady:

servis + revize + údržba = 1000 Kč

(Pro porovnání: v případě letního přitápění teplovzdušným ventilátorem v běžném tarifu D02d stojí 1 GJ tepla 1438 Kč.)

Ostatní náklady při topení pevnými palivy

Investiční náklady na rok (15letý provoz):

- klasický hnědouhelný kotel 2000 Kč (30 000 Kč),

- automatický hnědouhelný kotel 3. třídy 5333 Kč (80 000 Kč),

- zplyňovací černouhelný kotel 2666 Kč (40 000 Kč).

Roční provozní náklady:

kontrola komínu 1000 Kč + servis a údržba kotle 1000 Kč + elektřina 1000 Kč klasik/1500 Kč automat/2000 Kč zplyňovací = 3000/3500/4000 Kč

Ostatní náklady při topení pevnými biopalivy

Investiční náklady na rok (15letý provoz):

- biokotel na peletky či brikety 4666 Kč (70 000 Kč).

Roční provozní náklady:

kontrola komínu 1000 Kč + servis a údržba kotle 1000 Kč + elektřina 1500 Kč = 3500 Kč

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí