zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpětný odběr pneumatik v návrhu nové vyhlášky

10.12.2013
Doprava
Zpětný odběr
Zpětný odběr pneumatik v návrhu nové vyhlášky

Přijetí ekoauditové novely zákona o odpadech vyvolalo několik novel vyhlášek. Po vnějším připomínkovém řízení je další z nich a týká se pneumatik.

Nejdůležitějšími body navrhované právní úpravy je zápis do Seznamu povinných osob a změna obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok. Obě změny reagují na zmocnění v zákoně o odpadech, přesněji jeho novele 169/2013 Sb. "Přestože se jedná pouze o dílčí právní úpravu výše uvedených otázek, byla zvolena cesta samostatné vyhlášky, na rozdíl od pouhé novelizace platných vyhlášek ministerstva, které s danou materií souvisejí," říká se v důvodové zprávě k návrhu. Nová úprava zápisu do Seznamu povinných osob by měla podle MŽP pomoci zlepšit kontrolní mechanismy a ztížit pozici tzv. free-riders, kteří parazitují na systému jiných povinných osob. Na trhu s pneumatikami u nás působí přibližně 100-150 subjektů, přičemž roční hlášení za rok 2012 podalo celkem 60 subjektů.

Minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik je v § 38a ekoauditové novely stanovena ve výši 35 % za každý kalendářní rok. Proto musela být upravena tabulka v roční zprávě o plnění povinnosti zpětného odběru. Obecně se roční zprávy pro povinnost zpětného odběru řídí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro pneumatiky to bude jinak: "S ohledem na provedení nových § 38a a 38b zákona o odpadech byla upřednostněna speciální úprava obsahu roční zprávy v navrhované vyhlášce," říká se v důvodové zprávě.

SBĚRNÁ MÍSTA

Podle § 38 odst. 7 zákona o odpadech musí být místa zpětného odběru pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků. Od doby jejího přijetí však došlo k masivnímu rozvoji internetových prodejů a podle důvodové zprávy "dochází k neodůvodněné konkurenční výhodě povinných osob využívajících při prodeji výrobků převážně nebo výlučně prostředky komunikace na dálku na úkor těch, kteří výrobky prodávají v kamenných prodejnách."

Snaha, aby byla místa zpětného odběru stejně dostupná jako místa prodeje těchto výrobků, však není v případně pneumatik příliš naléhavá.

Podle Sdružení výrobců a dovozců pneumatik v České republice, jehož produkce zaujímá cca 98,1 % objemu trhu (rok 2011), funguje v ČR přes 5500 sběrných míst ke sběru použitých pneumatik. Tato sběrná síť pokrývá rovnoměrně celé území republiky a vykazuje značnou hustotu. Je pokryto kolem 80 % správních obvodů všech obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně pěti vojenských újezdů, přičemž v každém z 25 statutárních měst provozují nejméně 11 sběrných míst a v Praze kolem 540. Z těchto hodnot je zřejmé, že současné pokrytí České republiky je téměř maximální.

LEGISLATIVA

Návrh vyhlášky ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik a kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost se navrhuje ke dni 1. ledna 2014 (s výjimkou § 4 bodu 7 - dostupnost míst zpětného odběru - který má nabýt účinnosti dnem 1. října 2014)

Zdroj: Ekonoviny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí