zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tiskové prohlášení společnosti EKO-KOM ke vstupu Interseroh do ČR

14.03.2014
Odpady
Urbánní ekologie
Zpětný odběr
Tiskové prohlášení společnosti EKO-KOM ke vstupu Interseroh do ČR

Společnost EKO-KOM zaznamenala zprávy médií, které informují o tom, že společnost Interseroh, součást odpadové skupiny ALBA Group, požádala Ministerstvo životního prostředí, o vydání autorizace k provozování neziskové veřejné služby poskytování tzv. sdruženého plnění zákona o obalech.

Naše společnost ve svém postoji vychází z platné legislativy, která nikdy neomezovala působení více neziskových subjektů při poskytování veřejné služby tříděného sběru obalů spotřebitelům. Právě díky úspěšnému rozvoji sítě sběrných kontejnerů, na jejímž vybudování se EKO-KOM ve spolupráci s obcemi dlouhodobě zásadně podílí, a také díky ochotě občanů ČR třídit odpad, byl umožněn vstup dalšího subjektu do tohoto zákonem vysoce regulovaného, a také neziskového prostředí.

Máme plnou důvěru v orgány státní správy, že naše konkurence bude muset plnit stejně přísné požadavky na dostupnost služby třídění občanům, jaké je povinna plnit naše společnost. Rovněž jsme připraveni spolupracovat při tom, aby provoz dvou neziskových subjektů se stejným předmětem činnosti nevedl k duplicitní evidenci a tím i ke zkreslení statistik dosahované recyklace obalů, za jejichž správnost je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí.

Jsme rovněž přesvědčeni, že pravidla fungování obou našich společností budou nejen nastavena tak, aby novému subjektu nevznikla konkurenční výhoda v podobě méně náročných podmínek, ale také aby nedošlo k narušení financování třídění odpadu v obcích. Vzhledem k tomu, že k takové finanční destabilizaci došlo při podobné příležitosti v Německu i ve Slovinsku, jsme si vědomi rizik, a jsme připraveni podílet se na řešení, které takovému narušení sběrné sítě v obcích ČR zabrání.

Věříme, že MŽP také nepřipustí, aby došlo k narušení hospodářské soutěže na navazujících trzích, zejména na trhu služeb nakládání s odpady a na trhu obchodu s druhotnými surovinami. Ostatně stejný požadavek klade i nedávné usnesení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

O společnosti EKO-KOM:

Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO-KOM provozuje systém třídění a recyklace obalových odpadů. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí v ČR zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, následně svezeny, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina a recyklovány. Aktuálně je k dispozici více než 230 000 barevných kontejnerů na tříděný odpad a je ročně dosahována 70% míra recyklace obalů. Již 98% obyvatel ČR má možnost své odpady třídit a 71% jich to soustavně činí. Tato sběrná síť byla společností EKO-KOM budována v průběhu posledních 10ti let a vznikla díky naší investici do přímého nákupu a do poskytnutí prostředků obcím, na zajištění jejich obsluhy v celkovém objemu přes dvě miliardy korun.

Kontakt pro média:

Šárka Nováková, 602 186 205,

novakova@ekokom.cz

www.ekokom.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí